Prospectus

nl en

Dutch Studies

Inschrijving

U kunt zich vanaf 5 mei tot en met 15 augustus 2010 inschrijven voor deze minor via uSis.

Beschrijving

Deze minor is bestemd voor buitenlandse studenten van de Universiteit Leiden, voor wie Nederlands geen moedertaal is. Het is wel de bedoeling dat je al een gevorderde kennis van de Nederlandse taal hebt. Het minorprogramma Nederlandkunde / Dutch Studies is interdisciplinair van aard en omvat cursussen Taalvaardigheid, Taalwetenschap en Cultuurwetenschap.
Heb je belangstelling voor de Nederlandse taal, geschiedenis of literatuur? Deze minor heeft twee trajecten, elk met aandacht voor een ander gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

Traject 1: Nederlandse taal en taalwetenschap: maximaal 5 studenten
Traject 2: Nederlandse geschiedenis en letterkunde: maximaal 10 studenten

Nederlandse kunst en cultuur

Course EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de cultuur en maatschappij van Nederland A, Cultuurwetenschap I 5
Introduction to Dutch Literature from 1800 5
Introduction to the Art History of the Netherlands A 5
Introduction to the Art History of the Netherlands B 5
Language and Cultural Identity 5

Kies één van de volgende twee vakken:

Introduction to Dutch Studies 5
Art and Cultural Identity 5

Nederlandse taal en taalwetenschap

Het vak Mondelinge communicatietechnieken wordt over twee semesters gegeven.

Grammatica 2-II/Schrijven kan alleen gekozen worden in combinatie met Grammatica 2-I. De studenten die slechts 15 ECTS aan hun minor kunnen besteden en die dat in het tweede semester willen doen, moeten in plaats van Grammatica 2-II/Schrijven het vak Taalanalyse volgen.

Course EC Semester 1 Semester 2
History of the Dutch Language 5
Grammar 2-1 - Language Acquisition II 5
Introduction to Linguistics 5
Oral Proficiency: presentation and debating - Language Acquisition II 5
Language and Cultural Identity 5

Keuze uit:

Grammar/Writing - Language Acquisition II 5
Linguistic Analysis 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Nederlandse geschiedenis en letterkunde

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse Literaire teksten - Taalvaardigheid II 5
History of the Dutch Language 5
Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1 - Cultuurwetenschap II 5
Introduction to the History of the Netherlands from 1800 5
Introduction to Dutch Literature until 1800 5
Introduction to Dutch Literature from 1800 5