Prospectus

nl en

Introduction to the History of the Netherlands from 1800

Course
2009-2010

In dit college wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Nederland van 1780 tot heden. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten.

Deze cursus sluit aan op de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1 (DSGE2A).

Doelgroep:

Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.

Timetable

Collegerooster

Onder cursus ‘geschiedenis na 1800’

Method of Instruction

Hoorcollege

A la carte and contract teaching

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Course objectives

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis van 1780 tot heden. Omdat dit college in het Nederlands wordt gegeven draagt het automatisch bij tot het verbeteren van de taalvaardigheid.

Required reading

J.H.C. Blom en E. Lamberts [red.], Geschiedenis van de Nederlanden, vierde herz. dr., Baarn, 2006, p. 222-232, 246-256 en 314-374. Verdere literatuur wordt op het college bekend gemaakt.

Examination

Er wordt een schriftelijk tentamen afgelegd over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet electronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Information

Bij de docent: o.j.praamstra@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden: verplicht via U-twist, ook voor reguliere studenten Nederlandkunde

Overview

De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. In het eerste college wordt de periode 1780 – 1813 behandeld; in de volgende twee colleges de periode 1813 – 1830; ook in twee colleges de periode 1830 – 1870; in de volgende drie colleges de periode 1870 – 1918; ook in drie colleges de periode 1918 – 1965; en in de laatste twee colleges de periode 1965 – heden. Een proeftentamen maakt deel uit van de cursus.