Prospectus

nl en

Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur

Course
2009-2010

Beschrijving

Op het programma staan twaalf van de “grote” teksten uit de middeleeeuwse literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Na een inleiding over de narratieve genres van de Middeleeuwen wordt wekelijks een van de boeken, of een representatieve selctie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Het lezen van deze teksten: in vertaling, geen secundaire literatuur; kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Literatuur

 • Einhard: Het leven van Karel de Grote, in Einhard and Notker the Stammerer: Two Lives of Charlemagne, trsl. Lewis Thorpe, Penguin Classics, 1969.

 • Volsunga Saga, in The Saga of the Volsungs, trsl. Jesse L. Byock, Penguin Classcis, 1990.

 • De Reis van Sint Brandaan (Franse versie), Nederlandse vertaling door Julia Szirma wordt als handout ter beschikking gesteld.

 • Gottfried von Strassburg: Tristan, in Gottfried von Strassburg: Tristan (with the “Tristran” of Thomas), trsl. A.t. Hatto. Penguin Classics, 1960.

 • Van den vos Reynaerde, in Reynaert de Vos, vert. Karel Eyckman, Prometheus, Nawoord Rick van Daele. (N.B. niet de uitgave van Amsterdam University Press. Deze is niet volledig!).

 • Chrétien de Troyes: Le Chevalier de la Charrette (Lancelot), in Chrétien de Troyes: Arthurian Romances (including Perceval), trsl. D.D.R. Owen, Everyman’s Library, London: Dent. 1987.

 • Wolfram von Eschenbach: Parzival, in Wolfram von Eschenbach: Parzival, trsl. A.T. Hatto, Penguin Classics, 1980.

 • Leven St. Ludger, in Het Leven van de heilige bisschop Sint Ludger, hertaald door Ludo Jongen, Hilversum: Verloren, 2009.

 • Guillaume de Lorris & Jean de Meung: Le roman de la rose, in Guillaume de Lorris & Jean de Meung: The Romance of the Rose, trsl. Frances Horgan, Oxford World’s Classics, Oxford University Press, 1994.

 • Dante: La Divina Commedia, het deel De Hel, in Dante Alighieri: De Goddelijke KomedieI: Inferno, vert. Rob Brouwer, Leiden: Primavera Pers, 2005 (nogal prijzig) of Dante Alighieri: The Divine Comedy, Volume I: Inferno, trsl. Mark Musa, Penguin Classics.

 • Boccaccio: Decameron, in Boccaccio: Decameron, vert. F. Denissen, Amsterdam: Atheneum – Polak & van Gennip, 2003, of Boccaccio: The Decameron, trsl. G.H. McWilliam, Penguin Classics, 1972.

 • Chaucer: The Canterbury Tales, in Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales, trsl. Nevill Coghill, Penguin Classics, 1951.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de inhoud van de boeken en de collegestof.

Rooster

Donderdag 13.15 – 15.00 uur.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl. Deze cursus is ook beschikbaar als aanschuifonderwijs voor de minor Medievistiek. Informatie hierover op de website Minor Medievistiek of bij de coördinator, drs. N.H.G.E. Veldhoen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102B, tel. 071 527 2143 of 071 5896738.

Aanmelden

Aanmelding via U-twist tot 15 juli.

Blackboard

Geen Blackboard site beschikbaar.

Opmerkingen

Het weekprogramma is hier te vinden.