Prospectus

nl en

Middeleeuwse wijsbegeerte

Course
2009-2010

Beschrijving

De middeleeuwse wijsbegeerte wordt vaak gezien als een duistere periode. In deze visie verviel de wijsbegeerte na de glorie van de Griekse en Romeinse filosofen tot barbarij. Het christendom wordt doorgaans aangewezen als de oorzaak van dit onverstand. In de Middeleeuwen zou men immers uitsluitend geloven wat in de bijbel stond en wat de kerk voorschreef. Deze periode, zoals alle andere, moet echter in historisch verband worden gezien. Redelijkheid is geen statisch gegeven, maar een tijdsgebonden begrip. In de Middeleeuwen, en reeds ver daarvoor en lang daarna, werd het christendom als redelijk beschouwd, en de christelijke leer sloot aan bij de wetenschappelijke redelijkheid.
De Middeleeuwen kende dus wel degelijk grote denkers. Een aantal van deze denkers – Augustinus, Thomas van Aquino, Ockham – zal in deze cursus worden behandeld. Maar ook hun latere critici (vanaf de vijftiende eeuw) komen ter sprake: Machiavelli, Francis Bacon. Primaire teksten in vertaling zullen de studie ondersteunen.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

Antieke wijsbegeerte (inleiding)

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • J. Weinberg, A Short History of Medieval Philosophy , Princeton 1964.

  • E.P. Bos, Syllabus Middeleeuwse wijsbegeerte (verkrijgbaar op secretariaat).

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof. dr. E.P Bos ( e.p.bos@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Op Blackboard vinden studenten teksten ter ondersteuning van het college. Tevens kan via Blackboard het huiswerk worden ingeleverd.

Opmerkingen

Deze cursus is onderdeel van het standaardtraject van de BA Wijsbegeerte. De cursus is tevens een verplicht onderdeel van het keuzepakket Geschiedenis van de wijsbegeerte.