Prospectus

nl en

History of the Dutch Language

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit college leren we hoe het Nederlands zich in de afgelopen duizend jaar ontwikkeld heeft. Er zijn grote verschillen tussen de grammatica van het Middelnederlands, het zeventiende-eeuws en het moderne Nederlands. Dat komt niet alleen door taalkundige, maar ook door politieke en literaire factoren. Aan de hand van tekstfragmenten uit de afgelopen eeuwen vanaf het Middelnederlands tot nu bestuderen de studenten de belangrijkste veranderingen van het Nederlands. Ook de positie van de Nederlandse taal in de maatschappij komt aan de orde; zo wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van de standaardtaal, de status van dialecten en streektalen en het Nederlands in de eenentwintigste eeuw.

Onderwijsvorm

Werkcollege met vragen en opdrachten. Aanwezigheid is verplicht.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Voldoende voor alle onderdelen van Taalverwerving I.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van de interne geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkelingen in de taal zelf), in samenhang met de externe geschiedenis van het Nederlands (de ontwikkeling van de taal in de maatschappelijke context). Bij de interne geschiedenis hoort de kennismaking met primaire teksten uit de opeenvolgende taalfasen en de specifieke kenmerken daarvan. De externe geschiedenis wordt gezien in de context van de geschiedenis van Nederland in het algemeen; zij betreft bijvoorbeeld het streven naar een eenheidstaal door de nieuwe republiek in de 16de en 17de eeuw.

Studielast

-

Literatuur

Guy Janssens en Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu. 2de druk. Leuven, 2005. Aanvullende literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten. Schriftelijk tentamen met open vragen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Informatie

Bij de docent: g.kroonen@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Opmerkingen

Doelgroep: studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor het oudere Nederlands.