Prospectus

nl en

Grammar 2-1 - Language Acquisition II

Course
2009-2010

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammatica regels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan.

Onderwijsvorm

Werkcollege: deelname verplicht.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

Taalverwerving I: Schrijven B (DSSC1B).

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van Het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammatica-opdrachten.

Studielast

-

Literatuur

A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica en Werkboek voor Anderstaligen (Groningen, 2004).

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen. Gedurende het semester moet drie keer een grammatica-opdracht worden ingeleverd. Het cijfer voor deze opdrachten telt mee voor het eindcijfer.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Informatie

Bij de docent: m.arends@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Aanmelding via U-Twist.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt om het extra materiaal (opdrachten en oefeningen) beschikbaar te stellen.

Opmerkingen

Aansluiting:
Uitbreiding met het college Taalvaardigheid II: Grammatica/Schrijven (DSGS2B).
Doelgroep:
Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands