Prospectus

nl en

Swahili 1

Course
2009-2010

Het Swahili is een Bantoetaal die in de landen van Oost-Afrika, zoals Kenia en Tanzania de nationale taal is. Swahili wordt ook gesproken in Ruanda en Burundi, en is ? van de vier belangrijkste voertalen van de Democratische Republiek Congo. Er zijn naar schatting 50 miljoen sprekers en de taal wordt in alle gebieden van het persoonlijke en openbare leven gebruikt. Het Swahili is de meest onderwezen Afrikaanse taal, naast het Arabisch, aan niet-Afrikaanse universiteiten. Er is elk jaar grote belangstelling voor deze cursus, ook van studenten die niet TCA studeren. De cursus wordt vier uur per week gegeven waarvan ? uur in het talenlaboratorium.

Rooster

ma 10-13h en do 13-17h

Onderwijsvorm

Werkcollege, gedeeltelijk met talenpracticum

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Leerdoelen

De cursus verschaft praktische taalvaardigheden op beginnersniveau en een algemeen inzicht in de structuur van deze taal. Het doel van de cursus Swahili 1 & 2 is om een gesprek in het Swahili op een elementair niveau te kunnen voeren, de belangrijke grammaticale structuren begrijpen en beheersen en een eenvoudige tekst te kunnen lezen. Bij de cursus worden een leerboek en bijbehorende banden gebruikt.

Literatuur

Thomas J. Hinnebusch and Sarah M. Mirza: Swahili: a foundation for speaking, reading and writing. University Press of America, 1997

Aanvullende grammatica en eenvoudige boekjes worden op college bekendgemaakt.

Toetsing

Mondeling en schriftelijk (deel)tentamen; werkopdrachten en oefeningen tellen mee.
Deeltentamens vinden plaats in de toetsweken van oktober en december. Het schriftelijke eindtentamen vindt in de derde week van januari plaats. De herkansing is begin maart.

Informatie

bij de docent