Prospectus

nl en

first year

Course EC Semester 1 Semester 2
Afrikaanse geschiedenis 5
Afrikaanse Literatuur: Conflict en Dialoog 5
Communicatie in Afrika 5
Inleiding Afrikaanse Talen en Culturen 5
Kerncurriculum: Inleiding taalwetenschap 5
Ontwikkeling en Cultuur: Ontmoeting met Afrika: globalisering, cultuur en ‘ontwikkeling’ een dilemma? 5
Politieke Structuren van het postkoloniale Afrika 5
Swahili 1 10
Swahili 2 10
Woord en Betekenis in Afrika 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologische taalkunde 5
Inleiding islamologie 5
Kerncurriculumvak naar keuze (behalve Taalwetenschap en Wetenschapsfilosofie)** 5
Methodes van onderzoek naar Afrikaanse teksten; orale literatuur en performance in vergelijkend perspectief 5
Orale en geschreven literatuur in Afrika 5
Swahili 3 5

Keuze van twee vakken uit de volgende lijst:

Afrikaanse teksten: lezen en discussie 5
Articulatorische Fonetiek 5
Geschiedenis van ideeen instituties van Afrika 5
Morfologie en Syntaxis 5

Keuze van één vak uit de volgende lijst:

Fonologie 1 5
Platteland en stad in Afrika 5
Tweede Afrikaanse Taal (in Afrika) 15

Third year

Dit is een voorlopige versie van de studiegids. Er kunnen zich nog wijzigingen voordoen.

Course EC Semester 1 Semester 2
BA werkstuk 10
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Keuzeruimte 15

Keuze van één vak uit de volgende lijst

Orale en geschreven literatuur in Afrika 5
Taal, geschiedenis en taalgeschiedenis 5

Keuze van één werkgroep uit de volgende lijst

Werkgroep empirisch onderzoek Afrikaanse geschiedenis en cultuur 10
Werkgroep empirisch onderzoek, Taalkundig veldwerk 10

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

Kennis en begrip van taal wordt bij Talen en culturen van Afrika als onontbeerlijke toegangspoort tot de appreciatie van cultuur opgevat. Bij alle onderdelen wordt bijzondere aandacht aan het samenspel van taal en cultuur geschonken.
Door de studie Talen en culturen van Afrika krijgt de Bachelor een overzicht van de volgende vakgebieden:

  • Twee Afrikaanse talen. De eerste taal is Swahili. De tweede taal een keuze uit het aanbod; de studie van de tweede taal vindt in Afrika plaats;

  • Talen en culturen in Afrika. Kennismaking met de taalsituatie in Afrika. Men leert de gangbare classificaties van Afrikaanse talen, maar men leert ook over antropologische taalkunde en over verschillende vormen van communicatie;

  • Afrikaanse geschiedenis;

  • Afrikaanse literatuur. Met veel aandacht voor de orale woordkunst en belangrijke mo¬derne literatuur in het Engels, Frans, Portugees en een reeks Afrikaanse talen en

  • Afrikaanse taalkunde.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Afrika geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Languages and Cultures en African Linguistics. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

“>Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het doel van het eerste jaar is kennismaking met Afrika door middel van het leren van het Swahili en kennismaking met alle andere disciplines (literatuur, geschiedenis en taalkunde) in diverse colleges. Daarnaast komen in de verschillende colleges algemene vaardigheden als schrijfvaardigheid en presentatie aan bod.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt als aanvullende eis dat in ieder geval de vakken Swahili I en Swahili II met goed gevolg zijn afgelegd.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar van de studie heb je veel keuzemogelijkheden. Dit biedt je de mogelijkheid om je sterker op de taalkunde of sterker op cultuurkunde te richten, maar je kunt ook – binnen bepaalde grenzen – een combinatie tussen de twee maken. In het tweede jaar ga je door met Swahili. In de tweede helft van het tweede semester ga je naar Afrika om daar een tweede Afrikaanse taal te leren. Welke taal je kiest hangt af van je eigen belangstelling en van de mogelijkheden die er zijn. Studenten die om dringende redenen niet naar Afrika kunnen, hebben de mogelijkheid een andere taal te kiezen (Arabisch of Marokkaans Berber).

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

“>BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes te hebben afgerond.
De bacheloropleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Het BA-eindwerkstuk gaat over een onderwerp uit het vakgebied van het gekozen accent.

Het schrijven van de scriptie is ingebed in een werkcollege ‘empirisch onderzoek en scriptie’, waarin ingegaan wordt op de specifieke wetenschappelijke problematiek van het gekozen accent en waarin de student wordt voorbereid op en begeleid bij het schrijven van de scriptie. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.