Prospectus

nl en

Inleiding Afrikaanse Talen en Culturen

Course
2009-2010

Beschrijving
Deze cursus geeft een ori?erend overzicht van de studie “Talen en Culturen van Afrika”. Men maakt kennis met de wereld van de etnische en supra-etnische Afrikaanse talen, hun indeling, geschiedenis, en verscheidenheid. In de eerste weken ligt de nadruk op basiskennis over staatkundige geografie, natuur, voedsel en landbouw. Daarna wordt bijzondere aandacht geschonken aan de banden tussen taal en cultuur aan de hand van onderwerpen zoals de taal van de maskers, Afrika in het Cara?sch gebied, jongerencultuur in de grote stad, enz.

Rooster

Collegerooster

wo 15-17h

Onderwijsvorm

hoorcollege

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Leerdoelen

Parate basiskennis voor Talen en culturen van Afrika; zoeken van informatie, met name in bibliotheken; selecteren van informatie in mondelinge en schriftelijke presentatie.

Literatuur

Webb, Vic and Kembo-Sure (eds) 2000 African Voices: an introduction to the languages and linguistics of Africa. Cape Town: Oxford University Press Southern Africa

Toetsing

Opdrachten, schrijven van encyclopedieartikel, schriftelijk tentamen

Blackboard/webpagina

Ja voor lesmateriaal en opdrachten

Overzicht

1: Landen van Afrika, grenzen, hoofdsteden en kolonisator
2: Taalsituaties in Afrika
3: Talen in Afrika en hun classificatie
4: Klimaat en milieu
5: Voedselgewassen
6: Sociale en familieverbanden
7-13: Maskers, Afrika in het Caraïbisch gebied, jongerencultuur in de grote stad, etc. Gastsprekers