Prospectus

nl en

Antropologische taalkunde

Course
2009-2010

In dit college staat de wederkerige relatie centraal tussen cultuurpatronen, taalgebruik en taalsysteem (taal, wereldbeeld en cognitie). Een en ander wordt toegespitst op specifieke verwoordingen in Afrikaanse talen van de conceptuele domeinen kleur, ruimte, verwantschap, tijd; ethno-classificatie (levende natuur); ethno-psychologie (lichaam-geest, ziekte, emoties); ethno-filosofie (inheemse kennispatronen, culturele normen en waarden). Er wordt aandacht besteed aan ethnografische methoden voor het analyseren van in natuurlijke omstandigheden geproduceerde data.

Rooster

eerste blok, 2x per week, maandag 11-13h en vrijdag 13-15h

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege

A la Carte- en Contractonderwijs

Mits voldoende kennis van taalkunde aanwezig.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Literatuur

Opgave tijdens college

Toetsing

opdracht en werkstuk