Prospectus

nl en

Fonologie 1

Course
2009-2010

In dit college staan praktische analyse en beschrijving van een klanksysteem van een (Afrikaanse) taal centraal. Allereerst wordt aandacht besteed aan begripsvorming en de methodologie voor een fonologische analyse. Dit deel wordt afgesloten met een schriftelijke toets. In het tweede blok werken de studenten onder begeleiding aan de analyse van het klanksysteem van een Afrikaanse taal en moeten zij hiervan als eindwerkstuk een fonologische beschrijving maken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

werkcollege

A la Carte- en Contractonderwijs

Mits Articulatorische fonetiek (AFBARTFO) is afgerond.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel de studenten een praktische methodologie te leren die gebruikt kan worden bij de analyse van het klanksysteem van een taal.

Literatuur

opgave tijdens college

Toetsing

Aan het einde van blok 1 een schriftelijke toets; gedurende blok 2 een fonologische beschrijving maken van een Afrikaanse taal

Informatie

Bij de docent, c.kutsch-lojenga@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

nee

Overzicht

In het eerste blok worden de verschillende onderwerpen behandeld voor de begripsvorming: Wat is Fonologie? Lettergreep-, morfeem- en wortel-structuren. Contrast. Phonotactics. Complementaire distributie. Allofonie. Variatie. Neutralisatie. Morfofonologie. Klinkerharmonie. Toon. De studenten onderzoeken aan de hand van een gedocumenteerde taal hoe deze onderwerpen behandeld zijn. Tevens wordt de praktische methodologie van klankanalyse besproken en in het tweede blok in praktijk gebracht met een Afrikaanse taal.