Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van de islam

Course
2009-2010

Beschrijving

Om de bovengenoemde doelen te bereiken, komen twee soorten bronnen aan de orde. De eerste soort geeft de devotionele voorschriften aan zoals beschreven in de normatieve islamitische bronnen maar ook met aandacht aan de huidige situatie. De tweede soort bestudeert de verwerking van deze devotionele voorschriften in het leven van moslims in het Westen. Daarvoor worden een aantal artikelen bestudeerd waarin een dergelijke verwerking aan de orde komt.

Toelating

Geen eisen. Kennis van het Arabisch is niet vereist.

Rooster

Collegerooster

Leerdoelen

De doelstelling van deze cursus is drieledig, namelijk:

  • Inleiding geven over basisbegrippen die vaak gebruikt worden in de islamitische bronnen over islamitische jurisprudentie (Fiqh);

  • Het verwerven van een gedegen kennis van de juridische discussies betreffende de devotionele voorschriften in het islamitische recht;

  • Aandacht besteden aan wederzijdse invloeden tussen deze voorschriften aan de ene kant en de context waarin een moslim zich bevindt.
    In dit kader, komt het realiseren van deze devotionele voorschriften in de betrekkingen tussen moslims en niet moslims en in het leven van moslims in het Westen als centraal thema in dit college.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

De studenten krijgen bij het eerste college een reader.