Prospectus

nl en

Moderne islamitische theologie

Course
2009-2010

In deze cursus worden diverse stromingen binnen de moderne Islamitische theologie vanaf het einde van de negentiende eeuw tot de huidige tijd aan de orde gesteld.

Doelstelling

Dit college sluit goed aan bij het eerstejaars college “Moderne stromingen en denkers binnen de islam”. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de gevarieerde theologische denkbeelden binnen de islamitische hervormingskringen sinds de tijd van Afghânî en ‘Abduh, de twee vooraanstaande grondleggers van het islamitisch modernisme. ‘Abduhs Risâlat al-Tawhîd (Verhandeling over de Theologie) wordt onder andere gebruikt als basistekst voor aansluitende studie van de latere ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast komen andere contemporaine denkers aan de orde, zoals Sayyid Ahmad Khan, Shibli al-Nu’mani, Isma’il Haqqi, Mohammed Iqbal, Fazul Rahman en Hasan Hanafi.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en paper.

Literatuur

  • M. ‘Abduh, The Theology of Unity, vertaling uit het Arabisch door Ishaq Musa’ad en Kenneth Gragg, London: George Allen & Unwin Ltd, 1966.
    Een aantal artikelen wordt tijdens het eerste college uitgedeeld.
    Voorbeeld:

  • M. Sait Ozervarli, “Attempts to Revitalize Kalam in the Late 19th and Early 20th Centuries”, The Muslim World, 89: 1 (January 1999), 89–105

  • Christian W. Troll, Sayyid Ahmad Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology, Vikas Publishing House, New Delhi, 1978

  • M. Sait Ozervarli, Älternative Approaches to Modernization in the Late Ottoman Period: Izmirli Ismail Hakki’s Religious Thought against Materialist Scientism”, International Journal of Middle Eastern Studies, vol. 39 (2007), pp. 77-102

Toelating

Geen eisen. Kennis van het Arabisch is niet vereist.