Prospectus

nl en

Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege

Course
2009-2010

In dit keuzevak lezen we teksten van auteurs (o.a. Freud en Weber) die de grondslag hebben gelegd voor de godsdienstpsychologie en –sociologie zoals we die heden ten dage kennen.In het college worden de gelezen teksten besproken en geeft de docent toelichtingen of opdrachten mbt de gelezen en te lezen fragmenten. Studenten kunnen vervolgens zelfstandig een literatuurstudie uitvoeren en scriptie maken. Bij het onderwerp van de scriptie wordt rekening gehouden met de persoonlijke interesse van de student. Wel vormt ? van de gelezen klassieken het uitgangspunt.

Objectives

Doelstelling van het bachelorkeuzevak is dat studenten inzicht krijgen in de wortels van de sociaal-wetenschappelijke benadering van de godsdienst en in de ontwikkeling van sociaal-wetenschappelijke theorieën. Voorts zijn zij in staat een godsdienstpsychologische of -sociologische probleemstelling zelfstandig te behandelen aan de hand van literatuurstudie.

Method of instruction

Werkcollege ‘de klassieken’ (5 ects)
In het werkcollege wordt afwisselend een godsdienstpsychologische en een godsdienstsociologische klassieker besproken.

*Inleidend college: Waarom werden de klassieken klassiek? *William James, The varieties of religious experience *Auguste Comte en de drie stadienleer *Rümke, Karakter en aanleg in verband met het ongeloof *Emile Durkheim en de moderniteit *Freud, Die zukunft einer illusion *Emile Durkheim en de elementaire vormen van religieus leven *Freud, Das unbehagen in der Kultur *Max Weber, De protestantse cultuur en het kapitalisme *Freud, Das unbehagen in der Kultur *Max Weber en de moderniteit *Slotbeschouwingen: sociologie en psychologie in een overgangstijd. *Discussie met vergelijking.

Admission

De propedeusevakken Inleiding Sociale Wetenschappen (of oude stijl Godsdienstsociologie 1 en Godsdienstpsychologie 1) moeten afgerond zijn. Studenten van andere faculteiten kunnen dit in overleg compenseren.

Comments

Studenten wordt verzocht contact op te nemen met de docenten voor het eerste college begint met:

*Prof.dr. M.B. ter Borg: m.b.ter.borg@religion.leidenuniv.nl, *Dr.E. de Boer: e.de.boer@religion.leidenuniv.nl
Of met het studiecoordinaat Elizabeth den Boer: e.p.den.boer@religion.leidenuniv.nl.

Het werkcollege maakt onderdeel uit van een Bachelorkeuzevakpakket Sociale wetenschappen: de klassieken.