Prospectus

nl en

Hellenistisch jodendom

Course
2009-2010

In deze cursus wordt het jodendom behandeld zoals dat van ca. 300 v. Chr. vorm kreeg. In de context van de Hellenistische cultuur onderging niet alleen de traditionele godsdienst van de bewoners van Judea ingrijpende inhoudelijke transformaties, maar ontstonden onder Judese emigranten ook nieuwe religieuze vormen en instituties. Deze laatste bestaan tot op de dag van vandaag, zodat het gerechtvaardigd is te stellen dat het moderne jodendom in deze periode is ontstaan. Ditzelfde formatieve jodendom is ook de directe context van de Jezusbeweging, en een goede kennis ervan is cruciaal voor een juist begrip van het ontstaan van het christendom.

Literatuur

Nader bekend gemaakt.

Toelating

Dit bachelor vak staat open voor studenten Godgeleerdheid, wereldgodsdiensten en/ of studenten van diverse studierichtingen binnen de Universiteit Leiden met belangstelling voor antieke cultuur, bijbelse literatuur en de geschiedenis van het vroegste christendom.
Kennis van het Grieks, ten minste op vwo-niveau, is noodzakelijk.
Het minimaal aantal deelnemers per cursus is drie. Als er minder dan drie deelnemers per jaar aangemeld zijn worden alternatieve werkvormen afgesproken. Het maximum is 25 deelnemers (inclusief de studenten van de eigen opleiding).

Opmerkingen

Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met: Dr. J. Magliano-Tromp, j.magliano@religion.leidenuniv.nl