Prospectus

nl en

Politieke islam

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit college wordt ingegaan op de wijze waarop islam zich op maatschappelijk-politiek terrein manifesteert. De nadruk ligt hierbij op de late twintigste eeuw. Concepten als ‘kalifaat,’ ‘islamitische staat’, ‘islamitische mensenrechten’ ‘jihad’ en ‘democratie’ komen aan de orde. Politiek-islamitische landen zoals Pakistan en Iran zullen nader besproken worden, evenals enkele politiek-islamitische organisaties zoals de Moslimbroeders, Hamas en Hizbollah.

Doelstelling

Na het volgen van dit college zijn de studenten bekend met de belangrijkste concepten van de politieke islam en zijn zij in staat om onderscheid te maken tussen de klassieke rechtstheologische achtergronden van deze concepten en de moderne interpretaties daarvan. Evenzo zullen de studenten in staat zijn om te differentiëren tussen de verschillende uitingsvormen van politieke islam, zowel conceptueel als in praktische zin.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Combinatie hoor- werkcollege

Toetsing

Tentaminering middels 6 essays en 1 referaat

Aanwezigheid verplicht bij alle colleges

Literatuur

Syllabus, te verkrijgen bij het Bureau Studentzaken (begane grond van de faculteit).

Toelating

Voor dit college moet Inleiding tot de islam (propedeuse) zijn afgerond.

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht. Bij verhindering de docent voor het college inlichten. Bij afwezigheid zonder opgave van redenen wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.