Prospectus

nl en

Inleiding Koran en Hadith

Course
2009-2010

Beschrijving

In dit college gaat het allereerst om de inhoud en de historisch-kritische studie van koran en hadith zoals deze vooral in het Westen, is ontwikkeld. Waar mogelijk wordt ingegaan op de uiteenlopende reacties die deze historisch-kritische school van Islamitische zijde tot in de huidige tijd van Islamitische zijde heeft opgeroepen.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting waarbij 2 van de 13 mogen worden gemist, behoudens overmacht.

Toegangseisen

Geen.

Literatuur

  • Een koranvertaling (die van F. Leemhuis heeft parallel de Arabische tekst afgedrukt);

  • W.M. Watt, Bell’s introduction to the Qur’ân, Edinburgh 1970 of latere druk (Nederlandse vertaling door N.J.G. Kaptein, Inleiding tot de koran, Utrecht: De Ploeg);

  • Harald Motzki, “Dating Muslim Traditions: a Survey”, in: Arabica 52:2 (2005), pp. 204 – 253.

N.B. alle genoemde artikelen zijn raadpleegbaar in de UB, of via de digitale bibliotheek (U-Lib).

Toetsing

Elke student leidt – ten minste – één bijeenkomst in. Verder worden de studenten gevraagd voorafgaand aan elke bijeenkomst drie schriftelijke vragen te formuleren over de stof die voor de betreffende bijeenkomst moet worden bestudeerd, en deze uiterlijk één dag voorafgaande aan het college per e-mail in te leveren bij de docent. Op college wordt n.a.v. deze vragen de stof besproken.

Ter afsluiting wordt van de studenten een kort werkstuk gevraagd, waarin een in overleg met de docent gekozen relevante publicatie wordt ingeleid, samengevat en van commentaar wordt voorzien (omvang maximaal 2500 woorden).

Het eindcijfer voor dit werkcollege wordt als volgt bepaald:

  • 25% actieve deelname aan bijeenkomsten (incl. inleiding);

  • 25% vragen;

  • 50% werkstuk.

Rooster

Collegerooster

Informatie

Bij de docent Dr. N.J.G. Kaptein

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Blackboard

Koran en Hadith

Opmerkingen

Het programma wordt op het eerste college uitgereikt.