Prospectus

nl en

Verdieping Koran/Hadithwetenschappen

Course
2009-2010

In dit college wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en ontwikkeling van de Koran- en Hadith wetenschappen als de eerste primaire bronnen van de islam.

Doelstelling

Bij dit college wordt de nadruk gelegd op de normatieve ‘Oeloem al-Koran wa al-Hadith (Koran- en Hadith wetenschappen). Na afronding zijn de studenten bekend met de historische context waarin de Koran en Hadith tot stand zijn gekomen, en de klassieke wetenschappen die over de studie van de Koran en Hadith in de islam zijn ontwikkeld. Studenten krijgen kennis van de inhoud van de Koran en Hadith en de betekenis hiervan binnen het islamitische normatieve stelsel. Ze worden tevens vertrouwd gemaakt met de methodologische aspecten van de studie van de islam, zowel in normatieve als in wetenschappelijke zin. Ze bouwen op die manier kennis op rondom verschillende thema’s, zoals de ‘verzameling’ en het opschrijven van de Koran, de uiterlijke vorm en de chronologie van de tekst, belangrijkste verzamelingen van de Hadith en zijn terminologie.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege, 1x per week 2 uur. Van de studenten wordt verwacht dat ze de opgegeven literatuur van te voren hebben bestudeerd. De docent presenteert gedeeltes uit de verplichte stof en discussieert met de studenten over onderdelen van de stof die zij thuis hebben bestudeerd. Aanwezigheid en actieve deelname zijn verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en referaat.

Literatuur

  • Abd al-Rahman I. Doi, The Sciences of the Qur’an, New Delhi: Sterling Paperback, 2000

  • M.H. Kamali, A Textbook of Hadîth Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadîth, Markfield: The Islamic Foundation, 2005.

Toelating

Inleiding Koran en Hadith moet zijn afgerond