Prospectus

nl en

Russische Leesvaardigheid

Course
2010-2011

Beschrijving

Wekelijks zijn er leesopdrachten die voorafgaand aan het werkcollege moeten worden uitgevoerd. Tijdens het college wordt gekeken of de voorbereide tekst problemen heeft opgeleverd. Verder zal veel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van leesstrategieën.
Met nadruk zij vermeld dat de colleges moeten worden voorbereid. Wie herhaaldelijk onvoorbereid of slecht voorbereid verschijnt, zal het dringende advies krijgen voortaan weg te blijven.

Leerdoelen

Aan het eind van het propedeusejaar dient de student over een zodanig niveau van leesvaardigheid te beschikken dat hij met behulp van een woordenboek niet al te moeilijke teksten kan lezen (niveau B1 Common European Framework of Reference).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

  • Leesvaardigheid 1 (syllabus te koop bij het Studiepunt Letteren. Zie ook: Studiemateriaal online op www.slavisch.leidenuniv.nl)

  • Toergenev, I.S. Первая любовь / Eerste liefde
    Leesboek met annotaties
    Geannoteerd door Frans Jansen
    Pegasus, 134 blz., paperback, 2009,
    ISBN 9789061433354

Aanmelden

Via uSis.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma

Overzicht

Zie Blackboard.