Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Academische vaardigheden 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Russische grammatica 1 10
Inleiding Russische Letterkunde 5
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A 5
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1B 5
Inleiding in de Ruslandkunde 5
Inleiding Slavische Taalkunde 5
Russische grammatica 1 10
Russische Leesvaardigheid 5

Second year St. Petersburg

Het eerste semester wordt besteed aan wetenschapsfilosofie, grammatica, taalverwerving en aan cultuurkunde en geschiedenis van de Sovject-Unie.
In het tweede semester ga je 3 maanden naar Sint-Petersburg.

Course EC Semester 1 Semester 2
Art history in St. Petersburg 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Russische grammatica 2 5
Russische taalvaardigheid 2 5
Seminar Geschiedenis: Geschiedenis van de Sovjet-Unie 10
Seminar Russian Culture 10
Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B) 15
Taalvaardigheid Russisch 2: leesvaardigheid 5

Second year Leiden program

In het eerste semester volg je naast taalvaardigheid en de seminars geschiedenis en cultuurkunde, kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief.
In het tweede semester volg je o.a. wetenschapsfilosofie.

Course EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Russische grammatica 2 5
Russische taalvaardigheid 2 5
Seminar Russian Culture 10
Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: leesvaardigheid 5
Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: mondelinge taalvaardigheid 5
Taalvaardigheid Russisch 2: thuisblijfprogramma; schrijfvaardigheid 5
Taalvaardigheid Russisch 2: leesvaardigheid 5

Third year

Dit is het jaar dat je je BA examen zult halen. Het jaar bestaat uit economie en politiek, je BA werkstuk en mag je een keuze maken uit een ruim assortiment aan keuzevakken / minoren.

Course EC Semester 1 Semester 2
Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: leesvaardigheid 5
Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: mondelinge taalvaardigheid 5
De economie van Rusland 10
Russische politiek 10
Werkstuk Ruslandkunde 10

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

Bachelors in de Ruslandkunde beheersen het Russisch zodanig, dat zij zonder hulpmiddelen niet-specialistische teksten kunnen lezen en in normaal tempo over niet-specialistische onderwerpen kunnen converseren. Dit niveau stelt hen ook in staat hun taalvaardigheid in een specialistische richting zelfstandig uit te breiden. Een Bachelor Ruslandkunde heeft een goede kennis van de cultuur, geschiedenis, politiek, economie van Rusland. Hij/zij kan Russischtalige teksten in hun maatschappelijk-culturele context plaatsen en heeft inzicht in de problematiek waar de verschillende wetenschapsgebieden van de Ruslandkunde zich mee bezighouden. Een Bachelor kan zelfstandig informatie zoeken, onderzoeksresultaten kritisch analyseren, en van zijn/haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag doen.
Een Bachelor Ruslandkunde is voorbereid op de arbeidsmarkt om functies te vervullen waarvoor de bacheloropleiding gewenst is.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
In het eerste, propedeutische jaar ligt het accent op de praktische taalverwerving Russisch. Voor de taalvaardigheid Russisch zijn 35 van de 60 ects gereserveerd. De overige 25 ects worden besteed aan het verwerven van academische onderzoeksvaardigheden (mondeling en schriftelijk) en aan een basiskennis van de Russische letterkunde, de Slavische taalkunde, de geschiedenis van Rusland tot 1917 en de Ruslandkunde (politiek, economie en cultuur).

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt als aanvullende eis dat de student 10 ects aan grammatica en het vak Academische vaardigheden behaald moet hebben.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar wordt voortgebouwd op de basis van de propedeuse. Over twee jaar verspreid, worden 40 ects besteed aan de vier zaakvakken binnen de Ruslandkunde: geschiedenis, economie, politiek en cultuur. Aan taalvaardigheid wordt 30 ects besteed, waarvan 15 ects in het tweede jaar op locatie in Sint-Petersburg. In het 3e jaar zet de keuzecursus taalvaardigheid (10 ects) de puntjes op de i. In het eerste semester van het tweede jaar volgen alle studenten de cursus Wetenschapsfilosofie (5 ects) en in het tweede semester Kunstgeschiedenis (5 ects) in Sint-Petersburg.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk (ca. 8500 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze op het gebied van een van de zaakvakken.
Om het bachelordiploma in ontvangst te mogen nemen, moeten alle onderdelen van de studie met een voldoende (6 of hoger) zijn afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website van Ruslandkunde.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Ruslandkunde geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Russian Studies aan de Universiteit Leiden. Als de keuzeruimte gevuld wordt met ten minste 30 ects taalkunde en letterkunde uit het tweede en derde jaar, kan de Bachelor Ruslandkunde doorstromen naar de eenjarige masteropleiding Slavic Languages and Cultures aan de Universiteit Leiden. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.