Prospectus

nl en

Dissertation

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse Frans

Beschrijving

In dit college leert de student:

  1. argumenterende teksten n.a.v. literaire onderwerpen schrijven.
  2. samenvattende teksten – compte rendu, synthèse – schrijven van journalistieke teksten.

Leerdoelen

Zie beschrijving.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm :

werkcollege

Toetsing :

Werkstukken.
De student levert in de loop van het semester een vast aantal compte rendus in en één literair opstel, die worden besproken en beoordeeld. Als aan alle verplichtingen voldaan is, ontvangt men een eindcijfer.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Syllabus Expression écrite 2010-2011

  • Gérard de Nerval, Les Filles du feu, Bordas (Petits Classiques Bordas)

Aanmelden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

dr. J. Houppermans
mv. dr. A. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Geen.