Prospectus

nl en

Frans: Mondelinge taalvaardigheid III (MTVIII)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden de receptieve en productieve mondelinge vaardigheden verder ontwikkeld, door transcripties van nieuwsberichten of interviews en door een integratie van te leren vocabulaire en grammatica in spreekopdrachten, mondelinge presentaties en improvisaties.

Leerdoelen

  • Luistervaardigheid: C1

  • Spreekvaardigheid: C1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Toetsing

Luistervaardigheid
D.m.v. een transcriptie en MC-vragen

Spreekvaardigheid
D.m.v. een gesprek n. a. v. een aantal bestudeerde krantenartikelen/actuele onderwerpen. De student kan een actueel onderwerp presenteren, deelnemen aan een discussie, kritiek formuleren en accepteren.

Tentamens en weging MTVIII
December/januari:
a) MC luistertoets (factor 2)
b) transcriptie (factor 1)
c) spreektoets (factor 3)

Mei/juni: herkansing.

Elk onvoldoende onderdeel moet worden overgedaan. Resultaten van deeltentamens blijven 1 jaar geldig (voor deeltijdstudenten 2 jaar).

Blackboard

Literatuur

  • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

  • Le mot qu’il faut I en II

  • Laurence Duboys Fresney, Atlas des français aujourd’hui. Autrement, 2006

  • Collection ‘Atlas Monde’, ISBN 2746708256

  • Syllabus

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

Mw. dr. A.E. Schulte Nordholt