Prospectus

nl en

Propedeuse WC VG (Vaderlandse Geschiedenis)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

In de werkcolleges worden in principe onderwerpen die tijdens het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis zijn behandeld verder uitgediept aan de hand van artikelen in de reader. Specifieke vaardigheden voor de bestudering van de Nederlandse en maritieme geschiedenis worden in de werkcolleges geoefend.

Leerdoelen

Verdieping van de kennis over een aantal hoofdthema’s in de Nederlandse geschiedenis. Verwerven van historische vaardigheden in het bijzonder betreffende de Nederlandse geschiedenis. Verwerven van kennis van het historisch apparaat van de Nederlandse geschiedenis en de toepassing daarvan.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege.

Toetsing

De beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Literatuur

  • Reader Vaderlandse Geschiedenis, verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren, Cleveringaplaats 1.

Aanmelding

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college. Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. E.C. Munter (studiecoördinaat).

Contact

Bij de docenten:
Prof.dr. H.J. den Heijer
Prof.dr. J.S. Pollmann en
Prof.dr. H. te Velde.

Opmerkingen

Dertien colleges aansluitend aan de hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis. Deze colleges moeten worden voorbereid door het lezen van delen uit het handboek en artikelen uit de reader. Daarnaast worden specifieke opdrachten gemaakt.