Prospectus

nl en

History

Na de propedeuse stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakken­pakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de Opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de tien zogenaamde afstudeerrichtingen. Deze bestaan uit zes hoofdrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier specialisaties binnen die hoofdrichtingen (Amerikaanse Geschiedenis, Expansiegeschiedenis, Zeegeschiedenis en Migratiegeschiedenis). Om in één van deze hoofdrichtingen danwel specialisaties af te studeren moet de stu­dent minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakge­bied:

 1. één tweedejaars hoorcollege van 5 ECTS
  1. één tweedejaars werkcollege van 10 ECTS
  2. één derdejaars seminar van 10 ECTS
  3. één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 ECTS. Het BA-eindwerkstuk wordt ofwel in het kader van een extra bachelorseminar geschreven, ofwel individueel in overleg met een docent.

NB. Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per hoofdrichting of specialisatie nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Daarnaast bevelen de meeste afstudeerrichtingen bepaalde vakken aan ter invulling van de verdiepings- en verbredingsruimte van het tweede studiejaar. Zie hiervoor: Hoofdrichtingen en Specialisaties.

Eerste Jaar

Meer informatie over de opbouw van de propedeuse vindt u hier:

Propedeuse voltijd
Propedeuse deeltijd

Course EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Propedeuse HC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 5
Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 5
Propedeuse HC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 5
Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 5
Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis) 5
Propedeuse HC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 5
Propedeuse TC 1 (Themacollege 1) 5
Propedeuse TC 2 (Themacollege 2) 10

Vaardighedenwerkcollege (AGN, OG en VG). Succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ECTS op

Propedeuse WC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd) 0
Propedeuse WC OG (Oude Geschiedenis) 0
Propedeuse WC VG (Vaderlandse Geschiedenis) 0

Vaardighedenwerkcollege (AGC, MG en ESG). Succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 ECTS op

Propedeuse WC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd) 0
Propedeuse WC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis) 0
Propedeuse WC MG (Middeleeuwse Geschiedenis) 0

Tweede Jaar

In het tweede studiejaar volgt de student één hoorcollege en één werkcollege per semester. Deze colleges hoeven niet binnen dezelfde hoofdrichting te vallen: het is mogelijk in het eerste semester een hoorcollege van hoofdrichting 1 te doen en een werkcollege van hoofdrichting 2 en in het tweede semester vice versa.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

NB. Neem bij onduidelijkheden éérst de volgende pagina door:
inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Course EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Historiografie en geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Geloof aan de Goden. Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
From Antiquity to the Middle Ages 5
Het Romeinse Rijk in zijn bloeitijd onder de Severi 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Fighting, praying and nursing. History of the devout orders of knights 5
Jeanne d’Arc 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van het antisemitisme 5
Voorbij de dreiging: oude en nieuwe immigranten vergeleken 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De grote compagnieën: handels- en scheepvaartondernemingen in de 17e en 18e eeuw 5
Nieuws! Mediacultuur en publieke opinie in de Republiek 5
Van Republiek tot koninkrijk. Politiek en instituties in Nederland, 1500-2010 5

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

From Bradford to Obama: Introduction to American Studies 5
The history of the European expansion overseas 1400-present 5
Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
De geschiedenis van Spanje 5
Imperia in Azie1500-2000) 5
Politieke Religie en Religieuze Politiek 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

The taste of antiquity: food culture 10
The crises of the third century 10
Oorlog in het klassieke Griekenland 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

One prince, seventeen pricipalities. Personal unions in the Low Coutries 10
Steppekrijgers 10
The discovery of the world: from one renaissance to the other 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis

Aggression and violence 10
Ghetto's in the Netherlands? Similarities and differences between Dutch and American problem areas in the late twentieth century 10
The discovery of the world: from one renaissance to the other 10
Trouble and the migrant: myths, mantras and debates about immigration and integration 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis

Transport and mobility in the 19th and 20th century 10
Early modern contacts: cities, trade networks and globalization, 1500-1751 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Alva, the Iron Duke. A man with many talents, 1507-1582 10
Foreign violence through Dutch eyes. Representations of evil in a peaceful nation, 1870-1940 10
Van Zeil naar Stoom. Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart tussen 1840 en 1914 10
Ideals and illusions 10
Reformatie thuis en op straat. Sociale geschiedenis van religieuze veranderingen in de Nederlanden 1550-1650 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

The Great War, 1914-1918 10
History of the Sovjet Union 10
Spain in the sixteenth century. Country of contrasts 10
Berliner Kongress (1878), der Balkan und das Osmanische Reich: Ursachen und Wirkung 10
The discovery of the art of printing: momentum or myth? 10
Frankrijk in de negentiende eeuw 10
Koloniale Rechtspraak 10
Power sharing and political leadership in the Caribbean 10

Verdiepings- en verbredingsvakken

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Culture of Tibet 5
Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad 5
History of Ancient Israel 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia 5
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Middeleeuwse paleografie 5
Nation, community, self: questions of culture in South and Southeast Asia 5
Oral History (sem 1) 5
Politics and Economy of China 5
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea 5
The History of the European Union 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
American Studies Lecture Series: The American Civil War after 150 years: An Unfinished War? 10
History of Aramaic cultures 5
Archives management 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
Der Balkan als Spielball imperialer Politik 1804–1914/18 5
Indonesian Economy 5
Filosofie en religie van China 5
History of Modern Israël 5
Law and Governance in Indonesia 5
Literature and Art of China 5
Methoden en Hulpwetenschappen Oude Geschiedenis 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Moderne Chinese geschiedenis 5
Modern History of South and Southeast Asia 5
Moderne Koreaanse Geschiedenis 5
Oral History 5
Oud Schrift 5
Ancient History of India: Saivism 5
State, Politics and Economy in modern South and Southeast Asia 5
Statistiek voor Historici 5

Derde Jaar

In het derde jaar kiest de student de BA-afstudeerrichting uit de hoofdrichting waar in het tweede jaar een hoorcollege en een werkcollege zijn afgerond. Daarin wordt een seminar gevolgd en het BA-eindwerkstuk geschreven. Daarnaast heeft de student 30 ECTS keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf en volgt hij nog een hoorcollege van 5 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS)

Seminar (SEM) 10
Hoorcollege 5
Keuzeruimte 15

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS)

BA-eindwerkstuk (BA-EWS) 15
Keuzeruimte 15

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Course EC Semester 1 Semester 2

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Geloof aan de Goden. Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
From Antiquity to the Middle Ages 5
Het Romeinse Rijk in zijn bloeitijd onder de Severi 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Fighting, praying and nursing. History of the devout orders of knights 5
Jeanne d’Arc 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van het antisemitisme 5
Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 5
Voorbij de dreiging: oude en nieuwe immigranten vergeleken 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De wereldeconomie in de twintigste eeuw 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriele revoluties, 1688-1914 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

De grote compagnieën: handels- en scheepvaartondernemingen in de 17e en 18e eeuw 5
Nieuws! Mediacultuur en publieke opinie in de Republiek 5
Van Republiek tot koninkrijk. Politiek en instituties in Nederland, 1500-2010 5

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

From Bradford to Obama: Introduction to American Studies 5
Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
The history of the European expansion overseas 1400-present 5
De geschiedenis van Spanje 5
Imperia in Azie1500-2000) 5
Politieke Religie en Religieuze Politiek 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5

Seminars Oude Geschiedenis

De Late Oudheid: neergang of transformatie? 10
Demokratia Power to the people 10

Seminars Middeleeuwse Geschiedenis

Historisch besef in de 15e eeuw 10
De insulaire wereld. Eilanden en globalisering 10

Seminars Sociale Geschiedenis

Het Zuiden van de Verenigde Staten na de Burgerrechtenbeweging. 10
Conflict en geweld in vroegmodern Europa 10

Seminars Economische Geschiedenis

De economische crisis in historisch perspectief 10
Dams and Development: Concrete Constructions in Context 10

Seminars Vaderlandse Geschiedenis

Diplomatie en oorlog. De Republiek als grote mogendheid, 1648-1702 10
Waar waren wij bang voor? De geschiedenis van binnen- en buitenlandse (politieke) dreigingen van 1945 tot heden 10
Herdenken als politieke actie. De omgang met het verleden in de Nederlandse politieke cultuur 10
Mensen tegen goederen: de slavenhandel van de Middelburgse Commercie Compagnie 10

Seminars Algemene Geschiedenis

America and Vietnam 10
Continuïtieit en discontinuïteit in de Duitse geschiedenis, 1870-1945 10
Globalization in the Indian Ocean (1500-1900) 10
American Intellectual History 10
Europa op de tekentafel: Hervorming, Revolutie en Napoleon (1780-1815) 10
Japan in Oost-Azië: Buitenlandse relaties tussen Japan, China en Korea van 600 tot 1860 10

Verdiepings- en verbredingsvakken

Culture of Tibet 5
Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad 5
History of Ancient Israel 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia 5
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Middeleeuwse paleografie 5
Nation, community, self: questions of culture in South and Southeast Asia 5
Oral History (sem 1) 5
Politics and Economy of China 5
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
The History of the European Union 5
American Studies Lecture Series: The American Civil War after 150 years: An Unfinished War? 10
History of Aramaic cultures 5
Archives management 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
Der Balkan als Spielball imperialer Politik 1804–1914/18 5
Indonesian Economy 5
Filosofie en religie van China 5
History of Modern Israël 5
Law and Governance in Indonesia 5
Literature and Art of China 5
Methoden en Hulpwetenschappen Oude Geschiedenis 5
Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken 10
Moderne Chinese geschiedenis 5
Modern History of South and Southeast Asia 5
Moderne Koreaanse Geschiedenis 5
Oral History 5
Oud Schrift 5
Ancient History of India: Saivism 5
State, Politics and Economy in modern South and Southeast Asia 5
Statistiek voor Historici 5

More info

BA Geschiedenis
MA History
Research Master History

2010-2011

De waarde van het BA en de meerwaarde van het MA: over de opbouw van BA en MA Geschiedenis

Wat leer je in de BA Geschiedenis en wat heeft het voor meerwaarde om daarna in Leiden een MA History of een MPhil History te gaan doen? Dit stuk probeert op die vragen een antwoord te geven.

BA Geschiedenis

In de BA-opleiding worden achtereenvolgens de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • De propedeuse-hoorcolleges en propedeuse-werkgroepen zijn gericht op (a) het verwerven van historische overzichtskennis, (b) het leren analyseren van secundaire literatuur, © een eerste kennismaking met primaire bronnen, (d) het aanleren van eenvoudige heuristische vaardigheden (het kritisch beoordelen van internetbronnen) (e) het voeren van een inhoudelijke discussie over de stof.

 • In Themacolleges leren studenten een vraag formuleren, eenvoudige heuristische vaardigheden (literatuur lokaliseren), mondeling presenteren, en de regels van de historisch-wetenschappelijke verslaglegging.

 • In BA Hoorcolleges verdiept de student zijn/haar kennis van brede ontwikkelingen uit de geschiedenis. De colleges zijn probleemgestuurd, plaatsen onderwerpen in een breder (historiografisch of comparatief) verband, en kunnen desgewenst aansluiten bij BA Werkcolleges.

 • In BA Werkcolleges leren studenten zelfstandig literatuur te zoeken over een deelonderwerp en die kritisch te benaderen, snel te selecteren welke teksten of delen daaruit bruikbaar zijn voor hun doel, en debatten in kaart te brengen. Hun werkstukken zijn probleemgestuurd, argumenterend van opzet, en goed gestructureerd.

 • In BA Seminars leren studenten omgaan met conceptueel ingewikkelder problemen, en maken ze kennis met primair bronnenonderzoek. ‘Bronnenkritiek’ is een van de kernvaardigheden die in dit type college wordt aangeleerd. De bronnen worden (voor)geselecteerd door hun docenten, of onder begeleiding opgespoord. Archiefonderzoek vindt in principe plaats onder begeleiding van de docent.

 • De Hulpvakken (zoals paleografie) bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om zich te bekwamen in specifieke technieken die nodig zijn voor onderzoek in hun gekozen specialisatie.

 • In het BA-eindwerkstuk wordt onder begeleiding van een docent een zelfstandig onderzoek uitgevoerd dat, waar mogelijk, is gebaseerd op primaire bronnen (evt. vertaald, gedrukt of digitaal beschikbaar) en op secundaire literatuur, die soms, zoals in het geval van historiografisch onderzoek, ook als ‘primaire’ bron kan worden benaderd. De thematiek kan, al dan niet in het kader van een BA seminar, door de docent worden aangereikt. Deze zal de student ook wijzen op beschikbaar en toegankelijk bronnenmateriaal. De student kan zijn onderzoek goed inkaderen in de secundaire literatuur en verantwoording afleggen over de gekozen onderzoeksmethode.

 • Er is een opbouw in het programma (BA Eindwerkstuk in de richting waarin BA WC en BA Sem zijn gedaan) die een zekere mate van specialisatie garandeert.

MA History

De MA Geschiedenis biedt een gedegen scholing in het analyseren en hanteren van abstracte informatie door een probleemgerichte aanpak. De student doet hiermee onderzoeksvaardigheden op die goed toepasbaar blijken te zijn in niet-wetenschappelijke functies. Dit gebeurt aan de hand van het evalueren, bekritiseren en verwerken van historische gegevens en historisch onderzoek van anderen en het schrijven van eigen analyses. Door op zoek te gaan naar de bronnen die de basis vormen van alle wetenschappelijke uitspraken over het verleden, en die te analyseren, voegt de student een wezenlijk bestanddeel toe aan de BA-opleiding. De MA-opleiding in Leiden legt de nadruk op een sterk brongerichte aanpak omdat wij geloven dat in alle academische functies het kritisch en bewust gebruik van brongegevens een basisvaardigheid vormt van de academisch geschoolde medewerker.

 • In het MA Literature Seminar wordt dieper ingegaan op de ‘grote debatten’ uit het veld in kwestie, historiografische ontwikkelingen en methodologische problemen.

 • Het MA Research Seminar is expliciet gericht op het opdoen van nieuwe inzichten in een bestaand of nieuw onderzoeksterrein. In dit college leren studenten om zelf primaire bronnen te zoeken die een nieuw licht kunnen werpen op deze onderzoeksvragen, de bronnen te lokaliseren, te selecteren en te analyseren.

 • De MA Thesis is gebaseerd op zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat door de student zelf is bedacht of afgebakend. De student verantwoordt de keuze van onderwerp en methode, kadert het onderwerp in in de meest recente ontwikkelingen in de historiografische discussie, identificeert en selecteert een substantiële hoeveelheid primair bronnenmateriaal, bestudeert dit, en doet hiervan verslag op academisch niveau. De eerste stap naar de thesis is het schrijven van een bibliografisch essay.

 • Het MA Thesis seminar helpt scriptieschrijvers om verslag te leggen van hun onderzoek, en besteedt aandacht aan de historiografische inbedding van het onderzoek (heeft de student zich verdiept in de relevante debatten?) en moedigt studenten aan om elkaar te helpen bij het verfijnen van hun vraagstelling of onderzoeksaanpak. Aan het einde van het eerste semester schrijft de student een bibliografisch essay (5 ECTS) naar aanleiding van de sleutelpublicaties over zijn thema. De (resterende) studielast van de MA Thesis wordt dan 25 ECTS.

 • In de verschillende MA specialisaties worden daarnaast specifieke accenten gelegd, bijvoorbeeld op comparatieve benaderingen of het doen van eigen archiefonderzoek. Het is van belang dat zulke specifieke accenten duidelijk worden verwoord in het voorlichtingsmateriaal van de specialisatie.

Research Master History

De ResMA-opleiding is tweejarig en leert studenten om op wetenschappelijk niveau te opereren. Het biedt meer methodologische en theoretische verdieping dan de MA. Het leidt op tot het uitvoeren van een substantieel zelfstandig onderzoeksproject, dat een originele bijdrage levert aan de stand van de historische kennis binnen de gekozen specialisatie. Sommige studenten gebruiken het als verkenning voor een promotieonderzoek, maar de MPhil is ook nuttig voor ambitieuze studenten die een onderzoeksgerelateerde baan zoeken bij de overheid of in het bedrijfsleven. De MPhil biedt tevens de mogelijkheid om enige tijd in het buitenland te verblijven, om daar onderwijs te volgen of primair bronnenonderzoek te verrichten.