Prospectus

nl en

Russische grammatica 2

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens het college worden specifieke onderwerpen behandeld uit de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch. De meer problematische onderdelen zullen bovendien door middel van oefenmateriaal aan bod komen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Wordt gebruik van gemaakt.

Literatuur

  1. P. Houtzagers (red.), Russische Grammatica, Bussum: Coutinho 2003.
  2. Aanvullend materiaal via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: Drs. P. Hendriks