Prospectus

nl en

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: mondelinge taalvaardigheid

Course
2010-2011

Beschrijving

Op het college wordt verder geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten met behulp van kranten, tijdschriften en radio-, televisie- en videomateriaal. Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid uitgebouwd.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Tevens leert de student een samenhangende tekst te schrijven over diverse onderwerpen.

Leerdoelen

Het verwerven van een verdere verdieping op het terrein van de Russische spreek- en luistervaardigheid. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak Taalvaardigheid 2.
Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan de eisen B1 voor gesproken productie en interactie van het Common European Framework of Reference (MTV3) en dat hij tenminste een samenhangende tekst kan schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn (niveau B1, Common European Framework of Reference).

Rooster

In één college van twee uur per week wordt geoefend met spreek- en schrijfvaardigheid. Onderdeel van het keuzevak taalvaardigheid Russisch voor het 3e jaar.

Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Diverse opdrachten en mondeling tentamen

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Eigen materiaal van de docent.

Aanmelden

Via uSis

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent, via e-mail