Prospectus

nl en

Ces sacrés adjectives

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens dit college bestuderen we een aantal artikelen over de positie van adjectieven in het Frans. Zoals bekend kunnen adjectieven soms alleen vóór het zelfstandig naamwoord staan, soms alleen erachter, en soms ervoor of erachter. Dat laatste wil nog wel eens belangrijke gevolgen hebben voor de interpretatie van het adjectief – tot wanhoop van de 2e taalleerders van het Frans. Waar komen dergelijke betekenisveranderingen vandaan? En waar staan adjectieven nu eigenlijk in de syntactische structuur? Hoe komt het dat de positie van adjectieven gevolgen heeft voor hun betekenis?

Leerdoelen

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • take home-tentamen

  • werkstuk

  • referaat, mondelinge presentatie, actieve participatie

Blackboard

Ja.

Literatuur

Collegemateriaal: artikelen
Wordt tijdens het college beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Bij de docent: Dr. J.S. (Jenny) Doetjes