Prospectus

nl en

De grote compagnieën: handels- en scheepvaartondernemingen in de 17e en 18e eeuw

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Aan het eind van de zestiende eeuw ontstond in Nederland een nieuwe ondernemingsvorm in de scheepvaart: de compagnie. Dat was een op aandelenkapitaal gebaseerde organisatie die omvangrijke en langdurige investeringen kon doen. Daardoor werd het mogelijk om grote scheepvaartorganisaties op te zetten zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Maar dit zijn slecht twee voorbeelden van vroegmoderne scheepvaartcompagnieën. Ook voor de walvisvaart, de slavenhandel en andere sectoren werden dergelijke ondernemingen opgericht.

In de hoorcollegereeks Zeegeschiedenis wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende compagnieën in de vroegmoderne tijd. Zo zal aandacht worden besteed aan het ontstaan van de zogenaamde voorcompagnieën in de vaart op Azië eind zestiende eeuw, aan de financiering van dergelijke ondernemingen, aan hun activiteiten, aan hun successen en aan hun problemen. Ook wordt ingegaan op de vraag of de grote handelscompagnieën de voorlopers waren van de huidige naamloze vennootschappen zoals vaak wordt beweerd of toch niet.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht in het functioneren van de grote scheepvaartondernemingen in de vroegmoderne tijd.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard waarop korte samenvattingen van de colleges worden geplaatst.

Literatuur

Voor het tentamen van 5 ECTS:

  • H.J. den Heijer, De geoctrooieerde compagnie. De VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap (Deventer 2005) ISBN 9013022847.

  • Reader ‘De grote compagnieën’ (aan het begin van het semester aan te schaffen via het Studiepunt).

Voor het tentamen van 10 ECTS dienen bovendien te worden bestudeerd:

  • F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen 2009) ISBN 9789057306051

  • C. Reinders Folmer-van Prooijen, Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755 (Middelburg 2000) ISBN 9070534290.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

E-mail: Dr. H.J. den Heijer