Prospectus

nl en

Materiaalstudie Europese Prehistorie

Course
2010-2011

Uitwerking van de vondsten en documentatie van veldwerk van ? van de onderzoeksprojecten van de richting Europese Prehistorie. De uitwerking wordt begeleid in de vorm van een werkgroep waarbij aandacht besteed wordt aan methoden voor materiaalanalyse en rapportage (standaardrapportage volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)). Keuze uit verschillende projecten (onder voorbehoud).

Admission requirements

P en BA2-practicum vondstmateriaal met goed gevolg hebben afgelegd.

Learning objectives

*De student is in staat aardewerk en vuursteen te beschrijven; *De student is in staat de belangrijkste materiaalcategorieën te herkennen; *De student is in staat aardewerk en vuursteen te determineren op cultuur en periode; *De student is in staat aardewerk en vuursteen te tekenen, d.w.z. de karakteristieke kenmerken van het materiaal weergeven; *De student is in staat om zelfstandig vondstmateriaal uit te werken en zelfstandig literatuur hierbij te zoeken; *De student kan veldwerktekeningen interpreteren; *De student is in staat om onder begeleiding een klein veldonderzoek, deelonderzoek of een opgravingsput uit te werken en hierbij de grondsporen te interpreteren; *De student kan dit onderzoek uitwerken in groepen, kan samenwerken; *De student is in staat om onder begeleiding te komen tot een basale veldrapportage van het (deel)onderzoek.

Method of instruction

Practica.

Examination

Opdrachten.

Required reading

Geen.