Prospectus

nl en

Bachelor year 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies het profiel Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects), en daarnaast nog één van de volgende profielen:

  • Early Civilisations (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies het verdiepingscollege (5 ects) Paleolithische archeologie, óf één verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is.
De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in bachelor jaar 3 niet hetzelfde college nog eens volgt.

Course EC Semester 1 Semester 2

Mandatory courses

Archeologische methoden en technieken 2 5
Computertoepassingen 1: Introductie computertoepassingen in de archeologie 3
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2
Management archeologisch erfgoed 1 5
Materiaalkunde 2 5
Stage (opgraving) 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Urbanisatie en staatsvorming 5
Visual culture 5

Profiel Archaeological Sciences

Artefact Studies 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5
Ecology 2 5

Bachelor year 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:

Course EC Semester 1 Semester 2

Mandatory courses

Archeologische theorie 5
Management archeologisch erfgoed 2 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van Noordwest-Europa

Landschapsarcheologie 5
Pleistocene hunter-gatherers 5
Palaeolithic Archaeology 5

BA3: Cohort 2008-2009 of eerder

In verband met de herstructurering van het bachelor programma, geldt voor studenten die in het academisch jaar 2008-2009 (of eerder) zijn begonnen aan de studie Archeologie een afwijkend programma voor het derde bachelor jaar.

Structuur van het programma:
A. Verplichte vakken (40 ects)
B. Specialisatievakken (10 ects)
C. Bijvakken (10 ects)

In het onderstaande vind je de aangeboden vakken, en de keuzes die je kunt maken.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archeologische methoden en technieken 2 5
Materiaalstudie Europese Prehistorie 5
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2
Archeologische theorie 5
Management archeologisch erfgoed 2 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Kies 2 van de 3 specialisatievakken:

Landschapsarcheologie 5
Pleistocene hunter-gatherers 5
Palaeolithic Archaeology 5

Bijvakken

Subsidiary subjects archaeology 10