Prospectus

nl en

Politieke Religie en Religieuze Politiek

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voorafgaand aan het college moet de volgende tekst gelezen worden:
Emilio Gentile, Politics as Religion (Princeton and Oxford 2001), Introduction, Chapter 1 en Chapter 6.

Beschrijving

Dit college gaat over het snijvlak van politiek en religie. De volgende thema’s komen hierbij aan de orde: In hoeverre maakt de politiek gebruik van religieuze vormen; In hoeverre zitten er religieuze aspecten aan seculiere bewegingen als socialisme en fascisme; Gebruiken religieuze leiders en groeperingen die zich op het terrein van de politiek begeven het gezag en taalgebruik van hun professie, en, andersom, zijn er politieke leiders en groeperingen die niet alleen een religieuze vormentaal overnemen, maar ook een quasireligieus programma ontvouwen: een zinvol leven, een nieuwe mens en paradijselijke toekomst.
Verschillende specialisten op het terrein van de 19e en 20e eeuwse geschiedenis zullen aan de hand van case-studies dit thema nader belichten.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van en inzicht in de relatie tussen religie en politiek in al haar aspecten.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen. Het college valt uit te breiden tot 10 ECTS door het afleggen van een mondeling examen van 5 ECTS bij één van de betrokken docenten.

Blackboard

Ja

Literatuur

Voor 5 ECTS:

  • Emilio Gentile, Politics as Religion (Princeton and Oxford 2001) ISBN: 13579108642

Voor 10 ECTS:
Het 5 ECTS tentamen uit te breiden in overleg met een betrokken docent.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail: Dr. P.G.C. Dassen