Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Migrantenauteurs: de eerste generatie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Migrantenliteratuur is een recent en belangrijk verschijnsel in de Nederlandse literatuur, dat zijn opkomst beleeft in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw. Maar twintig jaar eerder al was er een groep auteurs die in veel opzichten gelijksoortige boeken schreef. Na de dekolonisatie van Nederlands-Indië in 1945 kwam een groot aantal Indische Nederlanders naar hun ‘moederland’. Voor velen was het een eerste kennismaking. In de oude kolonie hadden deze Indo-Europeanen deel uitgemaakt van de Europese, heersende klasse, al namen zij daarin wel een ondergeschikte positie in. Eenmaal in Nederland werden ze gezien als exotische nieuwkomers die zich zo snel mogelijk moesten aanpassen aan de normen en waarden van het moederland. In feite waren de Indo-Europeanen migranten, maar zo werden ze niet gezien. Ze moesten als het ware onzichtbaar assimileren. Pas vanaf het ontstaan van de multiculturele samenleving in de jaren zeventig en tachtig, worden ze eindelijk als culturele minderheid ontdekt. Maar voordat het zover was hadden ze al hun eigen variant op de migrantenliteratuur geschreven.
Het doel van dit college is om kennis te maken met deze eerste generatie migrantenauteurs, die als zodanig bijna onopgemerkt is gebleven. We zullen ons daarbij afvragen hoe hun werk gedefinieerd moet worden: in hoeverre past het in het bredere verband van de mondiale (post)koloniale literatuur en welke plaats neemt het in de Nederlandse letterkunde in. Het gaat hierbij om Indo-Europese schrijvers die in de jaren veertig en vijftig in Nederland aankwamen. Tot de auteurs die tijdens dit college besproken zullen worden, horen onder andere Tjalie Robinson (pseudoniem van J. Boon), Lin Scholte, Paula Gomes, R.A. Cornets de Groot, Loes Nobel, Wies van Groningen en F. van den Bosch.

Leerdoelen

Inzicht in de positie van de Nederlandse koloniale en postkoloniale literatuur. Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde. Plaatsing van deze auteurs in een internationale context.

Rooster

Zie het rooster van de MA opleiding Nederlandse taal en cultuur en de MA opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies: rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

Ja, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken.

Literatuur

Wordt tijdens het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Prof.dr. O.J. Praamstra