Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Literature and cultural identity 10
Didactics of Second Language Acquisition 10
Master thesis 20
Translation Theory 10

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Migrantenauteurs: de eerste generatie 10
Ttorial Dutch as a Second Language 10

More info

Doel van de opleiding
Programma
Masterscriptie en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

De studie Nederlandkunde leidt niet-Nederlandstalige studenten op tot Nederland¬kundige. Studenten verwerven een uitgebreide kennis van de taal en cultuur van de Nederlanden en kunnen daarmee Nederlands, Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis doceren aan een universiteit buiten Nederland.

Programma

Opzet

In het eerste semester ligt de nadruk op de door de opleiding zelf aangeboden vak¬ken didactiek en/of vertaalwetenschap, in het tweede semester op de specialisatie. In deze fase kiezen studenten colleges uit het masteraanbod van de opleiding Nederlandkunde of uit cursussen aangeboden door de opleiding van de gekozen specialisatie. Er zijn vier specialisaties: Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, Nederlandse kunstgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis.

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 ects hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. Deze scriptie van niveau 600 heeft een studielast van 20 ects en moet in het Nederlands geschreven worden. De omvang ervan is maximaal 17.000 woorden, wat neerkomt op ongeveer 50 pagina’s. De regeling van de masterscriptie is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/regelingen-algemeen.html.

Doel van de opleiding
Programma
Masterscriptie en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

De studie Nederlandkunde leidt niet-Nederlandstalige studenten op tot Nederland¬kundige. Studenten verwerven een uitgebreide kennis van de taal en cultuur van de Nederlanden en kunnen daarmee Nederlands, Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis doceren aan een universiteit buiten Nederland.

Programma

Opzet

In het eerste semester ligt de nadruk op de door de opleiding zelf aangeboden vak¬ken didactiek en/of vertaalwetenschap, in het tweede semester op de specialisatie. In deze fase kiezen studenten colleges uit het masteraanbod van de opleiding Nederlandkunde of uit cursussen aangeboden door de opleiding van de gekozen specialisatie. Er zijn vier specialisaties: Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, Nederlandse kunstgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis.

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 ects hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. Deze scriptie van niveau 600 heeft een studielast van 20 ects en moet in het Nederlands geschreven worden. De omvang ervan is maximaal 17.000 woorden, wat neerkomt op ongeveer 50 pagina’s. De regeling van de masterscriptie is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/regelingen-algemeen.html.