Prospectus

nl en

Excursie Marien Litoraal (EBC / MCB)

Course
2010-2011

Coordinator
dr.R.E.Kooi; r.e.kooi@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

Kennismaking met de rijke biodiversiteit van levende meercellige organismen in hun natuurlijk mariene milieu. .

Het leren zien hoe het voorkomen van organismen bepaald wordt door enerzijds milieuvariatie en soort eigen-mogelijkheden en anderzijds concurrentie tussen soorten.

Het leren zien van nichedifferentiatie en de processen die liggen onder het ontstaan van biodiversiteit.

Het krijgen van enig begrip van geologische geschiedenis en tijd in geologische context.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, syllabus, excursies, zelfstandig een onderzoek opzet formuleren en uitvoeren, verslaglegging in een verslag. Beoordeling gebeurt op grond van inzet en verslag

Hoorcolleges: Informatie over getijden en getijdengebieden, de diversiteit van mariene flora en fauna, de geologie en de geologische geschiedenis van het onderzoeksgebied.

Excursies, eigen onderzoek: Het stimuleren van eigen creativiteit met betrekking tot het verrichten van veldwaarnemingen, het interpreteren van deze waarnemingen (inclusief het determineren van materiaal) aan de hand van wetenschappelijke lectuur, en het doen van kleine, vooral gedragsecologische, laboratoriumproefjes om enkele van de onderliggende processen zichtbaar te maken.

Verslag: Het vastleggen van eigen veldwaarnemingen en uitkomsten van zelf uitgevoerde experimenten en de evaluatie daarvan met bestaande en nieuw verworven kennis in een gestructureerd, goed leesbaar verslag.

Studiemateriaal
voorkennis: colleges en practica biodiversiteit planten en biodiversiteit dieren 1e jaar.

Inschrijving
Eerste belangstellingsregistratie via Utwist;
vervolgens aanmelding via oproep betaling.