Prospectus

nl en

Biology

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

website Instituut Biologie Leiden

Voor vakinformatie 2010 jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Jaar 1 blok 1 2010 – 2011
Jaar 1 blok 2 2010 – 2011
Jaar 1 blok 3 2010 – 2011
Jaar 1 blok 4 2010 – 2011
Jaar 1 blok 5 2010 – 2011
Jaar 1 blok 6 2010 – 2011

Voor Overige informatie: zie “Links”

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
BLOK 1 Basiswiskunde 1
BLOK 1 Basispracticum 1 4
BLOK 1 Fundamenten van het Leven / deel Chemie van het Leven 3
BLOK 1 Fundamenten van het Leven/ deel Moleculaire Genetica 5
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Microbiologie 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Celbiologie 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Celfysiologie 3
BLOK 3 Popularisering van Wetenschap / Wetenschappelijk schrijven 2
BLOK 3 Project Popularisering van Wetenschap / Boekproject 2
BLOK 4 Evolution, Biodiversity and the Tree of Life / Biodiversity Plant and Fylogenie 7
BLOK 4 Evolution, Biodiversity and the Tree of Life / Evolution and Biodiversity Animal 6
BLOK 5 Biologie van het Organisme / Dier 5
BLOK 5 Biologie van het Organisme / Plant 1
BLOK 6 Ecologie, Gedrag en Milieu 4
BLOK 6 Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud 3
BLOK 6 Statistiek 3
BLOK 6Training Floragebruik, Flora Excursies 1

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Microbiologie (MCB) 6
Bio-ethiek (verplicht vak) 6
Biochemie (MCB) 6
Biodiversiteit - Taxa in Ruimte en Tijd deel 1 (EBC) 6
Biodiversiteit - Taxa in Ruimte en Tijd deel 2 (EBC) 3
Biopolymers (MCB) 3
Cellbiology (MCB) 6
Ecology and Environment (EBC) 6
Evolutie en Ecologie (EBC) 6
Excursie Marien Litoraal (EBC / MCB) 2
Flora Excursie 2
Gedragsbiologie (EBC) 6
LPC-1: Mondelinge presentatievaardigheden (verplicht vak) 3
Environmental Biology, Theory (EBC) 3
Mini Stage Veldonderzoek Ecologie (EBC) 4
Mini Stage Zoologie (EBC) 4
Molecular Biology (MCB) 6
Moleculaire Genetica (MCB) 6
Moleculaire Technieken (EBC) 3
Systems Biology (MCB) 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie (EBC) 6
Veldonderzoek Milieubiologie (EBC) 6
Zoologie en Ontwikkelingsbiologie (EBC / MCB) 6

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Biodiversiteit 3 - theorie en praktijk van systematisch onderzoek (EBC) 9
Biotechnology: from Gene to Product (MCB) 5
Environmental Processes and Biodiversity (EBC) 9
General Research Skills 2 en stage (EBC) 30
General Research Skills 2 en stage (MCB) 30
GRS 1 en Literature Review (EBC) 6
GRS 1 en Literature Review (MCB) 6
Human Evolution (EBC) 6
Imaging Techniques (MCB) 6
Immunologie BioMed (MCB) 8
Mechanisms of Disease (MCB) 5