Prospectus

nl en

Grammatica Perzisch 2

Course
2010-2011

Toelatingseisen

Deelname aan Grammatica Nieuwperzisch 1 (5751OTV10)

Beschrijving

Dit college is een vervolg op de in Grammatica Nieuwperzisch 1 geboden inleiding in de grammatica van het Perzisch. In dit college wordt verder ingegaan op de vormleer en de zinsleer van het Perzisch. De woordenschat zal door middel van oefeningen en vertaaloefeningen worden uitgebreid.

Leerdoelen

Het verwerven van een grondig inzicht in de beginselen van de Perzische grammatica en het opbouwen van een basiswoordenschat. Op basis hiervan zal de student aan het einde van deze cursus in staat zijn eenvoudige zinnen te ontleden, te vertalen en te maken, en eenvoudige teksten met behulp van een woordenboek te lezen en te vertalen. Deze cursus wordt vervolgd met Grammatica Perzisch 3, Conversatie Perzisch 1 en Perzische teksten 1 in het tweede semester. In deze vervolgcursussen wordt de kennis van de grammatica verder uitgebouwd.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte.

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: op ongeveer de helft van het tweede blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het tweede blok volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. De tentamens zijn schriftelijk en bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte worden vragen gesteld over grammaticale begrippen en verschijnselen; in het praktische gedeelte komen vragen aan bod die betrekking hebben op de grammaticale analyse van de behandelde stof. Tevens worden in het praktische deel vertalingen Perzisch-Nederlands en Nederlands-Perzisch gevraagd. De wijze van tentamineren wordt vooraf gedemonstreerd aan de hand van een oefententamen. De tentamenresultaten worden besproken met de docent en met het mentoraat. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het tweede blok van het eerste semester.

Blackboard/webpagina

Deze cursus maakt gebruik van Blackboard

Literatuur

  • The Routledge Introductory Persian Course: Farsi Shirin Ast , Dominic Brookshaw & Pouneh Shabani Jadidi, London: 2010 (aanschaffen)

  • Literatuur J.G.J. ter Haar, Een Perzische grammatica, Amsterdam: 2008 (vierde druk) (aanschaffen).

  • Basiswoordenboek Perzisch – Nederlands, A.A. Seyed-Gohrab, G.R. van den Berg, M.E. van Zutphen, Leidschendam: 2007 (aanschaffen)

  • G. Lazard, A Grammar of Contemporary Persian, Costa Mesa, CA: 1992 (niet verplicht aan te schaffen)

  • W.M. Thackston, An Introduction to Persian, Bethesda, Maryland: 1993 (niet verplicht aan te schaffen)

  • Overig materiaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis&
N.B. 1e jrs hoofdvakstudenten Nieuwperzisch worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

Informatie

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg