Prospectus

nl en

First year

In het eerste semester kiezen studenten voor één van de taalvarianten Arabisch, Perzisch of Turks. In het tweede semester gaan studenten verder met deze moderne regiovariant.
Naast de taalverwerving in het eerste semester worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Studenten van de regiovariant volgen het seminarcollege samen met de studenten van de specialisatie Turks. Tijdens dit seminar worden verschillende facetten van Turkije en de Turken bestudeerd en krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een werkstuk op het vakgebied.

Course EC Semester 1 Semester 2
Islamic Studies 5
Language, politics and culture in the Middle East, a panoramic overview 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Literature of the Middle East 1 5
geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-present) 5
Seminar Turks 1 5
History of Modern Israël 5
Israël in Modern Literature 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5

Kies één van de drie talen (2 colleges van 5 ECTS)

Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Grammatica Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 2 5
Grammatica Turks 1 5
Grammatica Turks 2 5