Prospectus

nl en

Materiële cultuur I

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur (voor zover behandeld in de cursus Egyptische Cultuurgeschiedenis) uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

Het vergroten van de in het college Egyptische Cultuurgeschiedenis I (5701OEC1) opgedane basiskennis met verdere feitenkennis, maar ook inzicht in hoe men artefacten kan benaderen. Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen is een hiermee samenhangend evenwaardig doel. Materiële cultuur II (wordt niet gegeven in 2010-2011), Egyptische archeologie I-II (5702OEA1 resp. 5703OEA2), Egyptische kunstgeschiedenis (5702OEKG) volgen hierna en bouwen hierop voort.

Rooster

 • 2e semester, derde en vierde blok

 • Voor de meest recente versie van het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

 • C. Aldred, Egyptian art in the days of the Pharaohs, 3100-320 B.C (London 1980). Verkrijgbaar bij Atleest.

 • S. Quirke & J. Spencer, The British Museumbook of Ancient Egypt (London 1992). bestuderen hoofdstuk 4, 5, 7 en 8; kennis van hoofdstuk 1,2, 3, 6. Boek bestudeerbaar via balie NINO-bibliotheek.

 • W. Wolf, Funde in Ägypten (Göttingen 1966) bestuderen: hoofdstuk. 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23.

 • Collegestof.

 • Moederkopieën van de te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.

 • N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren-)foto’s!

  Ter versterking van de basisfeitenkennis blijft de reeds in het 1e sem. bestudeerde stof gehandhaafd en uitgebreid op basis van: - J. Baines & J. Málek, Cultural Atlas of Ancient Egypt (New York 2000 en later of een vertaalde editie), bestuderen: 12-21, 30-35, 38-64, 72-81, 84-107, 114-117, 123-125, 132-139, 142-165, 168-169, 173-185,190-221, 226-227; aandachtig kennis nemen van de rest. Verkrijgbaar bij Atleest.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Vóór de eindtoets 2- wekelijks schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. Presentatie(s) weegt voor 30%, het tentamen voor 70%. Herkansing op afspraak: mondeling of schriftelijk, afhankelijk van aantal deelnemers.

Aanmelden

 • Aanmelden via uSis

 • Omwille van een goede toegankelijkheid voor alle deelnemers tot de behandelde objecten is de groepsgrootte op 15 personen gesteld, waarbij hoofdvakstudenten Egyptologie voorrang hebben boven andere categorieën belangstellenden.

 • Dit college is toegankelijk voor contractstudenten

Contact

Bij de docent Dr. R. van Walsem.

Opmerkingen

 • Omwille van een goede toegankelijkheid voor alle deelnemers tot de behandelde objecten is de groepsgrootte op 15 personen gesteld, waarbij hoofdvakstudenten Egyptologie voorrang hebben boven andere categorieën belangstellenden.