Prospectus

nl en

Keuzepakket Egyptische taal en cultuur

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

  • Egyptische cultuur;

  • Egyptische archeologie of

  • Koptisch Egypte.

De egyptologie is een bloeiende en moderne wetenschap, die bijna dagelijks in het
nieuws is met nieuwe vondsten en ontdekkingen. Dit keuzepakket biedt je een kijkje
achter de schermen, waarbij ook algemene vragen als de rol van religie, schrift en kunst
in een traditionele samenleving vanuit het rijke Egyptische materiaal belicht worden.
Het Egypte van de farao’s vormde vanaf ongeveer 3500 voor tot 400 na onze jaartelling
het toneel van een zeer eigen, hoogstaande cultuur. In de loop van die duizenden
jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral omdat Egypte het
culturele en politieke raakpunt van Afrika en Voor-Azië was. Na Alexander de Grote
kreeg datzelfde Egypte een centrale plaats in de hellenistische wereld, die het tot aan de
Arabische verovering in 641 behield. Het christendom kwam er dan ook al zeer vroeg tot
bloei, waarvan tot op de huidige dag de Koptische kerk getuigt.

Vanwege de breedheid van het onderwerp is het noodzakelijk om binnen dit keuzepakket
een van de drie verschillende trajecten te kiezen. Het traject Egyptische cultuur belicht verschillende aspecten van de Oudegyptische cultuur, kunst en godsdienst, mede aan hand van de rijke collecties van het Rijksmuseum van Oudheden. Die collecties komen ook aan bod in het traject Egyptische archeologie, waarin de materiële cultuur van het oude Egypte zoals we die door opgravingen leren kennen centraal staat. Het derde traject tenslotte, Koptisch Egypte, behelst een kennismaking met de taal en de cultuur van onder meer het oudste monnikendom en de gnostische evangeliën.

Egyptische Cultuur

Course EC Semester 1 Semester 2
Egypte onder de farao’s 5
Inleiding Egyptische religie 5
Materiële cultuur I 5
Methodologie en apparaat van de Egyptologie 5

Egyptische Archeologie

Bij de keuze voor Egyptische archeologie is de belasting ongelijkmatig over de semesters verspreid.

Course EC Semester 1 Semester 2
Egypte onder de farao’s 5
Egyptische archeologie I 5
Egyptische kunstgeschiedenis 5
Materiële cultuur I 5
Methodologie en apparaat van de Egyptologie 5

Koptisch Egypte

Course EC Semester 1 Semester 2
Koptisch I 10
Koptisch II 5
Koptisch II (paper) 5

Kies 1 uit 2

Christelijke Midden-Oosten 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5

More info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: prof. dr. J. van der Vliet
Informatie: j.van.der.vliet@hum.leidenuniv.nl of 071 527 2229
Aanmelding: via uSis, usis.leidenuniv.nl