Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Egyptische archeologie II

Course
2010-2011

Toegangseis

Studenten die dit college willen volgen, dienen het college Egyptische Archeologie I (5702OEA1) met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Verdieping van theoretische en methodologische aspecten, globaal conform Egyptische archeologie I. Een gedetailleerde beschrijving zal bij aanvang van de cursus gegeven worden.

Leerdoelen

 • Het verwerven van een verdiepte kennis van en inzicht in een selectie van moderne theoretische en methodologische probleemstellingen en aspecten van de Egyptische archeologie.

 • Het belang van deze aspecten van de archeologie voor concrete Egyptische praktijkvoorbeelden en een toepassing hierop.

 • Het vermogen de centrale inhoud van (een deel van) de te bestuderen literatuur hierover in een kort (15-20 min.) referaat aan publiek duidelijk te maken, of hierop schriftelijk commentaar te leveren en dit mondeling toe te lichten. Ook hier ligt daarom de exacte volgorde van te behandelen onderwerpen niet vast.

 • Het college verdiept de colleges Materiële cultuur I-II (5701OMC1, wordt niet gegeven in 2010-2011) en Egyptische archeologie I (5702OEA1) en bereidt voor op o.a. de cursus Egyptology in the field: Netherlands-Flemish Institute in Cairo (5704VNVIC)

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Hoor-, responsie-, en werkcollege.

Toetsing

Toetsing aan het eind van het tweede blok. Zie leerdoelen. Schriftelijk tentamen van essayvragen. Beiden wegen even zwaar. Herkansing op afspraak: mondeling of schriftelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Literatuur

 • D. O’Connor, Ancient Egypt: Egyptological and Anthropological Perspectives, in: J. Lustig, Anthropology and Egyptology. A developing Dialogue (Sheffield, 1997), 13-24.

 • W.Y. Adams, Anthropology and Egyptology: Divorce and Remarriage?, in: id., o.c., 25-32.

 • J.E. Richards, Ancient Egyptian Mortuary Practice and the Study of Socioeconomic Differentiation, in: id., o.c. 33-42

 • R.J. Wenke, Anthropology, Egyptology and the Concept of Cultural Change, in: id., o.c., 117-136.

 • B. Trigger, Ancient Egypt in Cross-cultural Perspective, in: id., o.c., 137-143.

 • T. Taylor et al., Is there a place for Aesthetics in Archaeology?, Cambridge Archaeological Journal 4:2 (1994), 249-269.

 • M. Parker Pearson, C. Richards, Ordering the World: Perceptions of Architecture, Space and Time, in: id. (eds.) Architecture and Order, Approaches to Social Space (London, 1997), 1-37.

 • M. Shanks, I. Hodder, Processual, Postprocessual and Interpretative Archeologies, in: id. Et al. (eds.), Interpreting Archaeology. Finding Meaning in the Past (London, New York, 1997) 3-29.

 • Id., Interpretive Archeologies. Some Themes, and Questions, in: id. o.c., 30-33.

 • D. Matsumoto, Understanding and defining Culture, in: id., Culture and Psychology, People around the World (Stamford, 2000), 17-51.

 • R. van Walsem, Diversification and Variation in Old Kingdom Funerary Iconography as the Expression of a Need for “Individuality” in: S. Seidlmayer (ed.) Acts of the Symposium Religion in Contexts: Imaginary Concepts and Social Reality in Pharaonic Egypt, Berlin 29-31 October 1998 [in press],“1-26”.

 • I d. ‘Meaningful Places’: Pragmatics from Ancient Egypt to Modern Times in K. Zijlmans (ed.), Site-seeing. Places in culture, time and space, (Leiden 2006), 111-146

 • W.Y. Adams, E.W. Adams, Archaeological typology and practical reality. A dialectical approach to artifact classificationand sorting (Cambridge, 1991) . Hh. 10-11 en 21, doorlezen.

 • collegestof

N.B. Aanvullende literatuur wordt op het eerste college opgegeven.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Moederkopieën van te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te gebruiken.

Aanmelden

 • Aanmelden via uSis

 • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. R. van Walsem