Prospectus

nl en

First year

The first year of the BA programme Egyptian Language and Culture will no longer be offered as from September 2010. Students with a special interest in Egyptology are referred to the BA Oude Culturen van de Mediterrane Wereld.

Second Year

Tweede jaar

In het tweede, en ook in het derde, jaar (de bachelorfase) wordt de basiskennis uit het eerste jaar verder uitgebouwd. Veel aandacht blijft er voor taalverwerving en het lezen van oorspronkelijke teksten. De studenten maken kennis met het Klassiek- en Nieuwegyptisch en ook Koptisch. Maar ook andere cultuurhistorische onderwerpen komen aan bod.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Koptisch I 10
Klassiek Egyptisch I 5
Egyptische archeologie I 5
Inleiding Egyptische religie 5

Tweede semester

Nieuwegyptisch 10
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Hiëratische paleografie 5
Koptisch II 5
Egyptische kunstgeschiedenis 5

Third year

Derde jaar

In het derde jaar worden je kennis en vaardigheden nog verder verdiept. Je blijft teksten lezen, maar leert ook meer over de Egyptische archeologie. Daarnaast is er ruimte voor individuele accenten. Deze kunnen worden aangebracht bij de keuze van het werkcollege in het eerste semester van het derde jaar, het onderwerp voor het afsluitende werkstuk en door de invulling van de keuzeruimte.
In het derde jaar vul je namelijk de 20 ects aan vakken en 10 ects BA-eindwerkstuk bij Egyptische Taal en Cultuur aan met 30 ects door het kiezen van een minor, keuzepakket of keuzevakken elders.

De bachelorfase wordt afgesloten met het bachelorexamen. Als ‘examen’ wordt beschouwd de optelsom van de samenstellende delen, te weten de ‘tentamens’ die in de loop van de studie op gezette tijden worden behaald.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Klassiek Egyptisch II 5
Hiëroglifische epigrafie 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15

Kies een van de volgende drie werkcolleges

Werkcollege Deir el-Medina 5
Werkcollege Mastaba 5
Werkcollege Religieuze teksten 5

Tweede semester

Egyptische archeologie II 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15
Eindwerkstuk BA Egyptisch 10