Prospectus

nl en

Biblical Aramaic

Course
2010-2011

Toeganseisen

Voor het volgen van dit college moet men de Intensieve cursus Hebreeuws schrift gevolgd hebben. Voor informatie over deze cursus zie hier.

Beschrijving

In deze cursus worden de Aramese passages in het bijbelboek Ezra (Ezra 4:8-6:18, 7:12-26) gelezen en in hun historische context geplaatst. De collegereeks wordt afgesloten met de lezing van een Aramese brief uit Elefantine (Opper-Egypte) uit de 5e eeuw v.Chr.

Gebruikte leermiddelen:

  • Hebreeuwse bijbel (Biblia Hebraica Stuttgartensia)

  • F. Rosenthal,A Grammar of Biblical Aramaic Wiesbaden, 2006 (of eerdere druk).

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om zelfstandig, met gebruikmaking naslagwerken, teksten in het Bijbels Aramees te lezen. Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is een onmisbaar voor vormen van Aramees die later in het curriculum aan bod zullen komen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

In de cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Voor het tentamen dient de volgende literatuur bestudeerd te worden:

  • J.A. Fitzmyer, “The Phases of the Aramaic Language”, in: J.A. Fitzmyer,A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays, Chico, California, 1979, 57-84.

  • J.C. Greenfield, “Standard Literary Aramaic”, in: A. Caquot & D. Cohen (eds.),Actes du premier congres international de linguistique semitique et chamito-semitique, Den Haag – Parijs, 1974, 280-289. *J. Huehnerguard, “What is Aramaic”, _Aram _7, 1995, 261-282.

  • M. Folmer, “Officiële Aramese correspondenties uit de satrapie Egypte”, in:Zij schreven geschiedenis, Leiden, 2003, 387-397.

  • H. Jagersma,Geschiedenis van Israël in het oudtestamentische tijdvak, Kampen, 1979 (of latere druk), 268-293.

  • T. Pitard, “Arameans”, in: A.J. Hoerth, G.L. Mattingly, E.M. Jamauchi,Peoples of the Old Testament World, Grand Rapids, Michigan, 1994, 207-230.

Al deze titels kunnen worden gevonden in de bibliotheek van het NINO en/of de universiteitsbibliotheek (studiezaal OLG en Theologie).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.
Aanmelden voor A la Carte.

Contact

Dr. M.L. Folmer. Telefoon: 071-527 2513.

Opmerkingen

-