Prospectus

nl en

Keuzepakket Hebreeuwse taal en cultuur

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

  • De Hebreeuwse bijbel of

  • Modern Hebreeuws

De Bijbel is een van de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur, maar bijna
niemand leest dit belangrijke boek in zijn oorspronkelijke talen. Bijna alle boeken van
de Hebreeuwse Bijbel werden in het Klassiek Hebreeuws geschreven. Het Hebreeuws
is vanouds sterk verbonden met de identiteit van het joodse volk. Dat geldt niet alleen
voor de tijd waarin de Bijbel ontstond. In de huidige staat Israël is Modern Hebreeuws
de officiële voertaal. Deze moderne variant werd in de negentiende eeuw ontworpen op
grond van de taal van de traditionele geschriften.

Het Hebreeuws behoort tot de Semitische taalfamilie, net zoals het Arabisch. Het wordt tevens van rechts naar links geschreven. Ook de structuur van Semitische talen wijkt sterk af van de ons meer vertrouwde talen. Vanwege de sterke verwevenheid van het Hebreeuws met Israël, het jodendom en de bijbelse geschriften leer je als vanzelf een andere religieuze cultuur van binnenuit kennen.

Binnen dit keuzepakket kun je kiezen tussen twee trajecten. In het traject Modern
Hebreeuws richt je je voornamelijk op onze eigen tijd en op de plaats die het Hebreeuws
in het moderne Israël inneemt. Het traject Bijbels Hebreeuws stelt de wereld van het oude
Israël centraal. In beide trajecten worden diverse vakken aangeboden, die afzonderlijk
worden getoetst.

De Hebreeuwse Bijbel

Course EC Semester 1 Semester 2
Biblical Hebrew 1 10
History of Ancient Israel 5
Biblical Hebrew 2 5
Biblical Aramaic 5
History of Aramaic cultures 5

Modern Hebreeuws

Course EC Semester 1 Semester 2
History of Modern Israël 5
Israël in Modern Literature 5
Modern Hebrew 1 5
Modern Hebreeuws 2 5

More info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Hebreeuws
Bijzonderheden: een goede kennis van Engels en Duits is vereist
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. dr. M.L. Folmer
Informatie: m.f.j.baasten@hum.leidenuniv.nl
Aanmelding: via uSis, usis.leidenuniv.nl