Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Logica I

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Vanuit een historisch-filosofisch perspectief maakt de student kennis met twee eenvoudige logica’s: Aristoteles’ syllogistiek en de klassieke voegwoordenlogica zoals deze in de twintigste eeuw heeft vormgekregen. Met behulp van de twee bekendste instrumenten om de voegwoordenlogica vast te leggen – de methode van de waarheidstabellen en de methode van de natuurlijke deducties – zullen vervolgens twee alternatieven voor de klassieke voegwoordenlogica worden geformuleerd. Aan de orde komen noties als logisch gevolg en consistentie, onderwerpen als formele talen vs. natuurlijke talen, en vragen als “als er meer logica’s bestaan, zijn die dan allemaal even goed?”.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011
Zie Rooster minoren en keuzepakketten 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (25%)

  • Schriftelijke eindtoets (75%)

Blackboard

-

Literatuur

Syllabus Logica voor Filosofen I

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen: j.b.m.van.rijen@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus wordt voortgezet in het tweede semester (Logica II).
De cursus is verplicht voor BA-studenten Wijsbegeerte (BA plus- en standaardtraject) en voor studenten in de minor (of het keuzepakket) Waarheid, kennis en wetenschap. Filosofie van het menselijk kennen. De cursus is tevens verplicht voor BA-studenten Taalwetenschap.