Prospectus

nl en

Experimentele fonetiek

Course
2010-2011

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Een eerste kennismaking met het denken en de werkwijze van de fonetiek. Aan bod komen de volgende onderwerpen: de spraakketen, eenheden in spraak en taal; spelling en fonetisch schrift; bouw en werking van de spraakorganen; bouw en werking van het oor; analyse en synthese van klinkers en medeklinkers; klemtoon, accent, intonatie en ritmiek; assimilatie en coarticulatie; herkenning van gesproken woorden; toepassingen van de fonetiek. Op de colleges wordt veelvuldig gebruik gemaakt van audiovisuele demonstraties.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Huiswerkopdrachten en een afsluitend schriftelijk tentamen

Literatuur

Algemene Fonetiek, derde herziene en uitgebreide druk. Coutinho, Bussum
(boek is pas half september in de handel; tot die tijd PDF bij de docent).

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Studeren A la Carte

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent