Prospectus

nl en

Analyse en Synthese van Spraak

Course
2010-2011

Leerdoelen

In dit practicum wordt de deelnemer in eerste instantie die kennis en ervaring bijgebracht die nodig is om zelfstandig om te kunnen gaan met de in de experimentele fonetiek gebruikte apparatuur en programmatuur. Secundair doel is het verwerven van inzicht in de werking van apparatuur en programmatuur, zodat deze op een creatieve maar wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden toegepast. Er wordt ook geoefend met de uitbreidingsmogelijkheden van de software door middel van eenvoudige) scripts. Tenslotte wordt geleerd om op een gestructureerde wijze de oorzaak van problemen en storingen op te sporen en weg te nemen.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

De deelnemers volgen gedurende 13 weken de colleges/instructielessen van ieder 2 uur. Iedere week krijgt men een opdracht mee die vóór de volgende bijeenkomst uitgevoerd moet worden (individueel of in groepjes van twee). Van iedere proef dient een kort verslag te worden geschreven.

Toetsing

De deelnemers dienen alle colleges/instructielessen bij te wonen. Verdere toetsing vindt plaats op grond van de gemaakte vorderingen in het laboratorium en aan de hand van de verslagen. Er volgt geen eindtentamen.

Literatuur

Beschrijvingen en handleidingen worden uitgereikt tijdens de colleges. Kosten van stencils en andere verbruikte materialen zullen worden doorberekend en bedragen € 10,00

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent