Prospectus

nl en

Psycholinguistics

Course
2010-2011

Admission requirements

geen

Description

Basiscursus in onderwerpen en methodes van psycholinguistisch onderzoek: lexicon, zinsstructuur, productie en perceptie, taal en biologie.

Course objectives

Studenten moeten na afronding van deze cursus over basiskennis beschikken op de gebieden taalverwerving, taalbegrip en taalproductie als mede de belangrijkste experimentele paradigma’s, bevindingen en theorieën op deze gebieden.

Timetable

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Mode of instruction

Hoor/instructie-college

Assessment method

schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal (PowerPoint presentaties, artikelen, etc.) en tussentijdse mededelingen van de docent aan de studenten.

Reading list

Trevor A. Harley (2008). The Psychology of Language. From Data to Theory (3rd edition). Hove and New York: Psychology Press.

Registration

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Studeren A la Carte

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact information

Bij de docent

Remarks

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.