Prospectus

nl en

Semantiek 2

Course
2010-2011

Beschrijving

Taal verwijst. Dit college stelt de vraag hoe natuurlijke taal erin slaagt over iets anders dan zichzelf te gaan. We proberen een vinger te krijgen achter de strukturen en processen die het verwijzend karakter van taal bepalen: predikatie, kwantificatie en modificatie. Hierbij proberen we te achterhalen hoe en in welke mate betekenis van taal samenhangt met de vorm van taal. De nadruk ligt op het bepalen van de formele eigenschappen van betekenis, gedachtig Frege’s stelling: woorden verwijzen alleen in zinsverband. Deze formele eigenschappen van betekenis zijn met name van belang voor het inzicht in taalleerprocessen, voor taalvergelijking en voor computationele modellen van taal. Het college beantwoordt niet de vraag waar taal over gaat.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Hoor/instructie-college

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Literatuur

G. Chierchia en S. McConnell-Ginet, Meaning and Grammar. Cambridge, the MIT-press, 2000, 2e druk.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Studeren A la Carte

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent