Prospectus

nl en

Werkgroep Klank en Klankstructuur

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp uit de fonetiek of de fonologie aangepakt. Na een literatuurstudie werken studenten individueel of in groepjes het onderwerp uit tot een werkstuk, vaak gebaseerd op zelf te verzamelen experimentele gegevens.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definiëren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Werkstuk

Literatuur

Artikelen

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Het overzicht wordt bij het eerste college uitgedeeld en besproken.