Prospectus

nl en

Werkgroep Taal en Spraaktechnologie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Beschrijving

Deze werkgroep stort zich op een probleem uit de taaltechnologie, de spraaktechnologie of het snijvlak van beide. De werkgroep probeert concrete antwoorden op concrete vragen te leveren, en zo mogelijk en indien relevant de gevonden oplossingen te integreren in bestaande systemen van taal- of spraaktechnologische aard. De vraagstellingen van het college hebben in ieder geval betrekking op lopende projecten in het Leidse.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Werkstuk

Literatuur

Wordt op college bepaald

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. C.L.J.M. Cremers of
Prof. dr. V.J.J.P. van Heuven